Zastrzeżenie karty

Jeśli utraciłeś kartę lub ktoś poznał informacje o niej (nr karty, nazwa użytkownika, kod CVV) zastrzeż kartę, aby uniemożliwić nielegalne jej użycie. Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty.

Jak zastrzec kartę?

za pośrednictwem portalu kartowego KARTOSFERA klikając na czerwoną kłódkę (trwałe zastrzeżenie) gdy jesteś pewien, że nie znajdziesz karty, lub niebieską (czasowe zastrzeżenie), jeśli masz podejrzenie, że możesz ją jeszcze odnaleźć.
zastrzeganie kart
osobiście w placówce Banku
przez bankowość internetową (trwałe zastrzeżenie karty)
telefonicznie pod całodobowymi numerami +48 86 215 50 50 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy), 0 801 321 456 lub +48 828 828 828. Telefoniczne zgłoszenie zastrzeżenia karty musisz potwierdzić pisemnie w jednostce Banku, która wydała kartę w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
w aplikacji mobilnej BS Pay wybierając czerwony przycisk pod wizerunkiem karty, a następnie „Zastrzeż kartę” . Aplikacja umożliwia trwałe zastrzeżenie karty.

Przydatne informacje

Scroll to Top