Strona główna » Władze banku
bank spółdzielczy w kamiennej górze

Zarząd Banku

Prezes Zarządu: Wiesław Osiński
Wiceprezes Zarządu ds.finansowych: Łukasz Filip
Wiceprezes Zarządu ds.handlowych: Marlena Bielawska-Rola

Rada Nadzorcza Banku

Przewodniczący: Krzysztof Świątek
Zastępca Przewodniczącego: Alina Buczek
Sekretarz: Jan Kasprzyk
Członek: Beata Adamczyk-Policht
Członek: Henryk Duda
Członek: Krzysztof Górzkowski
Członek: Grzegorz Kiełbasa
Członek: Jan Szymiczek
Członek: Halina Tykierko

Scroll to Top