• nie należy wchodzić na stronę logawania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;
 • nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://;
 • należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (m.in. dla kogo został wystawiony oraz czy jest ważny), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
 • przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwego przelewu oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta;
 • należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj l wklej, ctrl+c l ctrl+v, ctrl+insert l shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
 • nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp.;
 • nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 • należy unikać logawania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
 • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
 • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia - Wyloguj;
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.
 • należy przeglądać historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe należy włączyć powiadomienia SMS o każdej wykonanej transakcji.
 • należy włączyć filtrowanie adresów IP, z których będzie można się logować do bankowości internetowej, potwierdzanie SMS wykonanych operacji oraz należy ustalić limity kwotowe operacji, to znacząco wpłynie na bezpieczeństwo transakcji.
 • jeżeli po podaniu klucza do logowania/podpisu przelewu pojawi się komunikat o przerwie technicznej lub podobny należy zrezygnować z dalszej pracy i BEZWZGLĘDNIE skontaktować się z bankiem. NIE WOLNO podawać kolejnych wskazań tokena.
 • jeżeli w/w systuacja wystąpi po godzinach pracy banku, prosimy o kontakt zaraz po godz.7:00 następnego dnia roboczego pod nr tel. 75 7546714 lub 75 7546715.
token MAA

Kredyt wakacyjny Kredyt hipoteczny Lokata Kredyt okazja

Archiwum aktualnosci >>>

SiteLock

Kursy średnie NBP
2019-09-16
EUR 4,3262 -0,31%
GBP 4,8609 -0,20%
USD 3,9116 -0,01%
CHF 3,9500 -0,27%
WIBID
2019-09-16
WIBID 3M 1.52 %
WIBOR
2019-09-16
WIBOR 1M 1.64 %
WIBOR 3M 1.72 %
WIBOR 6M 1.79 %

Administratorem stawek WIBID i WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.Stawki WIBOR są publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior