Dyrektywa PSD2

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów finansowych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider). Jednostki te, działając w imieniu Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

Przydatne informacje

Lista usług

AUTHAISCAFPIS
authorizationCodedeleteConsentgetConfirmationOfFundsbundle
authorizegetAccountcancelPayments
tokengetAccountscancelRecurringPayment
getHoldsdomestic
getTransactionDetailEEA
getTransactionsCancelledgetBundle
getTransactionsDonegetPayment
getTransactionsPendinggetRecurringPayment
getTransactionsRejectednonEEA
getTransactionsScheduledrecurring
tax

Do pobrania

Formularz zamówienia dokumentacji/dostępu do środowiska testowego
Formularz zgłoszenia problemu
Scroll to Top