bank spółdzielczy w kamiennej górze

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze jest w 100% polskim Bankiem, obecnym na rynku finansowym od ponad 70 lat. Naszą misją jest świadczenie profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego Klienta oraz uczciwa i przejrzysta oferta. Od wielu lat aktywnie działamy na rzecz lokalnej społeczności udzielając wsparcia dla inicjatyw kulturalnych, oświatowych i społecznych.

Zrzeszenie BPS

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.

Obszarem działania Banku jest teren całej Polski.

System Ochrony Zrzeszenia BPS

System Ochrony Zrzeszenia BPS to porozumienie, w którym uczestniczą banki spółdzielcze, zapewniając sobie wzajemnie wsparcie na wypadek trudności finansowych. Funkcjonowanie Systemu Ochrony podlega ściśle wytycznym Komisji Nadzoru Finansowego.

System Ochrony stale monitoruje swoich uczestników, aby wykluczyć jakiekolwiek nieprawidłowości w zarządzaniu i zabezpieczyć przed ryzykami. Wszystko po to, aby oszczędności klientów były bezpieczne. Oczywiście, wpłaty klientów Banków Spółdzielczych objęte są także gwarancjami Bankowego Systemu Gwarancyjnego, jak w całym systemie bankowym w Polsce.

Instytucją zarządzającą Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Jej zadaniem jest prowadzenie działań prewencyjnych, zapobiegających wystąpieniu sytuacji kryzysowych oraz wspieranie w działaniach naprawczych, w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej któregokolwiek z Banków Spółdzielczych – uczestników Systemu.

Podobne rozwiązania, bazujące na solidarności, istnieją w bankach spółdzielczych w całej Europie.

Scroll to Top