Ochrona danych osobowych

Tu znajdą Państwo informacje Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Do pobrania

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (w tym konsumenci, przedsiębiorcy, rolnicy, wspólnicy spółek cywilnych i osobowych, pełnomocnicy klienta osoby fizycznej, zarządcy sukcesyjni, współmałżonek, poręczyciel, osoba dająca zabezpieczenie)
Klauzula informacyjna dla spadkobiorców (w momencie realizacji środków ze spadku), zapisobiorców (zapis na wypadek śmierci, w momencie jego realizacji)
Klauzula informacyjna dla reprezentanta, pełnomocnika, osoby do kontaktu kontrahenta będącego osobą prawną
Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych
Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej
Oświadczenie dla przedstawiciela kontrahenta, oferenta – osoby prawnej
Informacja dotycząca monitoringu obiektów
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przesłaniem korespondencji do Banku
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook
Informacja dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z tym, że bank jest obowiązany wypłacić udziały po śmierci członka banku
Zasady realizacji praw wynikających z RODO
Wniosek dotyczący realizacji praw osoby, której dane są przetwarzane w Banku zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)
Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111 b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a także czynności przetwarzania danych osobowych w imieniu Banku zgodnie z art. 28 RODO.
Zasady dobrych praktyk przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym
Scroll to Top