Strona główna » Zebrania Grup Członkowskich

Zebrania Grup Członkowskich

Serdecznie zapraszamy członków naszego Banku na coroczne Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się według załączonego harmonogramu.

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich

PORZĄDEK OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH

  1. Otwarcie Zebrania i wybór przewodniczącego.
  2. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2021 oraz zamierzenia na
    2022 rok.
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami
  5. Wolne głosy, wnioski, pytania.
  6. Zamknięcie Zebrania

Uchwała Zarządu Banku w sprawie zwołania Zebrań Grup Członkowskich w roku 2022

Scroll to Top