Strona główna » Zebrania Grup Członkowskich

Zebrania Grup Członkowskich

Serdecznie zapraszamy członków naszego Banku na coroczne Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się według załączonego harmonogramu.

Harmonogram zebrań Grup Członkowskich

PORZĄDEK OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH

  1. Otwarcie Zebrania i wybór przewodniczącego.
  2. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku za rok 2022 oraz zamierzenia na
    2023 rok.
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Wolne głosy, wnioski, pytania.
  6. Zamknięcie Zebrania.

Uchwała Zarządu Banku w sprawie zwołania Zebrań Grup Członkowskich w roku 2023

Scroll to Top