Strona główna » WAKACJE KREDYTOWE

WAKACJE KREDYTOWE

Wakacje kredytowe:

  • to okres zawieszenia spłat rat kredytu,
  • w tym okresie nie naliczamy odsetek,
  • wydłużymy okres kredytowania  o  okres zawieszenia spłaty, bez konieczności podpisywania aneksu

Kiedy możesz skorzystać z wakacji kredytowych?

Możesz zawiesić spłatę kredytu tylko w stosunku do jednej umowy, jeżeli:

  • została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 r.

Kiedy i w jaki sposób możesz złożyć wniosek ?

Wniosek powinien być czytelnie podpisany przez wszystkich Kredytobiorców,bez względu na sposób jego złożenia.

Wnioski prosimy składać minimum 2 dni robocze przed terminem płatności raty:

  • osobiście w placówkach Banku,
  • korespondencyjnie na adres Centrali Banku: ul. Waryńskiego 11,58-400 Kamienna Góra (za dzień złożenia wniosku uznaje się datę doręczenia do Banku),
  • na adres e-mail: sekretariat@bskamgora.pl (wypełniony i podpisany skan wniosku powinien stanowić załącznik),
  • poprzez bankowość internetową w opcji Wnioski – Dodatkowy wniosek z załącznikiem (załączony wniosek musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców),
  • wnioski składane mailowo oraz poprzez bankowość internetową, ze względu na możliwość ich odczytania i obsługi w systemach wyłącznie w godzinach pracy Banku, mogą być przesyłane w dniu płatności raty max. do godz. 15.00
Scroll to Top