Strona główna » Rolnicy » Kredyty dla rolnika » Kredyt obrotowy dla rolnika

Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

  • okres spłaty do 12 miesięcy
  • oprocentowanie zmienne – ustalane indywidualne
  • prowizja za udzielenie kredytu od 1,00%
  • kwota kredytu uzależniona jest od wielkości użytków rolnych, których właścicielem i/lub dzierżawcą jest klient i powinna wynikać z potrzeb i możliwości płatniczych Wnioskodawcy w okresie kredytowania

Przeznaczenie kredytu

Zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, materiału siewnego i innych).

Dodatkowe informacje

  • zabezpieczenie kredytu: w formie uzgodnionej z Bankiem
  • dogodne warunki spłaty – indywidualnie dopasowane terminy spłaty
  • nie jest wymagane udokumentowanie wykorzystanie kredytu
  • nie jest wymagany udział własny
  • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji klienta
Przewiń do góry