AGRO kredyt

Kredyt na finansowanie działalności rolniczej.

długi okres spłaty nawet 10 lat
oprocentowanie WIBOR 3M + marża ustalana indywidualnie (zmienne w skali roku)
prowizja za udzielenie kredytu już od 1,00%
kwota kredytu do 500 tys. zł

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz wartości proponowanego zabezpieczenia kredytu;
Kwota wnioskowanego kredytu nie może przekroczyć 75% wartości gruntów (nieruchomości) rolnych proponowanych przez Wnioskodawcę jako przedmiot zabezpieczenia kredytu oraz nie może być wyższa niż 500 tys. złotych;
Zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej z Bankiem;
Dogodne warunki spłaty – indywidualnie dopasowane terminy spłaty;
Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie udziału własnego.

Przeznaczenie kredytu

Dowolny cel związany z finansowaniem działalności rolniczej i prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
Kredyt może zostać przeznaczony na spłatę kredytu obrotowego finansującego działalność rolniczą, zaciągniętego przez Wnioskodawcę w innym banku.
Scroll to Top