AGRO kredyt

Kredyt na finansowanie działalności rolniczej.

 • długi okres spłaty nawet 10 lat
 • oprocentowanie WIBOR 3M + marża ustalana indywidualnie (zmienne w skali roku)
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 1,00%
 • kwota kredytu do 500 tys. zł

Dodatkowe informacje

 • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz wartości proponowanego zabezpieczenia kredytu;
 • Kwota wnioskowanego kredytu nie może przekroczyć 75% wartości gruntów (nieruchomości) rolnych proponowanych przez Wnioskodawcę jako przedmiot zabezpieczenia kredytu oraz nie może być wyższa niż 500 tys. złotych.
 • Zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej z Bankiem;
 • Dogodne warunki spłaty – indywidualnie dopasowane terminy spłaty;
 • Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie udziału własnego.

Przeznaczenie kredytu

 • Dowolny cel związany z finansowaniem działalności rolniczej i prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
 • Kredyt może zostać przeznaczony na spłatę kredytu obrotowego finansującego działalność rolniczą, zaciągniętego przez Wnioskodawcę w innym banku.
Przewiń do góry