Kredyt płatniczy

Brakuje Ci środków finansowych na bieżące płatności? Ten kredyt jest dla Twojej firmy!

okres spłaty do 30 dni kalendarzowych
oprocentowanie zmienne, 2 x stopa kredytu lombardowego
prowizja za udzielenie kredytu od 1,00% (min.50zł)
kwota kredytu nie może przekraczać połowy średniomiesięcznych wpływów na rachunek wnioskodawcy liczonych za okres 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku
kredytobiorca ubiegający się o kredyt powinien załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające najbliższe wpływy, które zostaną przeznaczone na spłatę kredytu (o wartości nie mniejszej niż 150% wnioskowanej kwoty)
Formularz kontaktowy
W formularzu nie wysyłaj swojego loginu, hasła dostępu, numeru karty, swojego numeru PIN ani PESEL

[contact-form-7 id=”36767″ title=”Formularz 1″]

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i przysługujących Ci prawach dostępne jest na stronie internetowej: www.bskamgora.pl w Polityce prywatności i zakładce RODO.
Scroll to Top