Strona główna » Klienci indywidualni » Kredyty » Kredyt mieszkaniowy hipoteczny
kredyt hipoteczny

Kredyt mieszkaniowy hipoteczny

Idź na swoje!

 • długi okres kredytowania – do 25 lat
 • niskie oprocentowanie
 • możliwość spłaty w ratach równych lub malejących
 • dla kredytów w wysokości do 100 tys. zł nie jest wymagany operat szacunkowy

Kredyt hipoteczny – kalkulator

Kredyt hipoteczny – przeznaczenie kredytu

 • zakup działki budowlanej
 • zakup domu jednorodzinnego, domu letniskowego, lokalu mieszkalnego, pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowej w ramach kredytu mieszkaniowego,
 • zakup domu, w którym dopuszcza się wydzielenie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową)
 • dopłata związana z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • dopłata związana z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
 • nabyciu lokalu mieszkalnego od gminy lub Skarbu Państwa,
 • spłata zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu,

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,847874% dla następujących założeń:
całkowita kwota kredytu: 280 576,19 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,56 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 2,35%. Równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe: tj. 238 rat w wysokości 1 502,00 PLN każda i jedna rata (ostatnia) w wysokości 1 359,42 PLN. Łączna liczba rat: 239. Całkowity koszt kredytu 84 588,31 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 78 259,23 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,75 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 910,08 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w całym okresie kredytowania wynosi 1 200,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny kredytowanej nieruchomości i kosztu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych kredytowanej nieruchomości gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 365 164,50 PLN.
 
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
 
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze uzależnia przyznanie kredytu na ww. warunkach od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.
Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego hipotecznego na dzień 16 sierpnia 2021 r.

Do pobrania

Przewiń do góry