Strona główna » Klienci indywidualni » Kredyty » Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

Realizuj swoje marzenia z naszym kredytem na dowolny cel !

długi okres kredytowania nawet 25 lat
niskie oprocentowanie – marża już od 3,00%
do kredytów w wysokości do 100 tys.zł nie jest wymagany operat szacunkowy
prowizja już od 1,00% od kwoty kredytu
kwota kredytu do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Kalkulator

Wycofanie zgody na kontakt

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  dla kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipotecznie  (RRSO) wynosi: 8,993930% dla następujących założeń:

całkowita kwota kredytu: 191 750,00 PLN, okres kredytowania: 205 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 8,25 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego 5,25%) i marży Banku w wysokości 3,00%. Równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe: tj. 203 raty w wysokości 1 752,00 PLN każda i jedna rata (ostatnia) w wysokości 1 804,82 PLN. Łączna liczba rat: 204. Całkowity koszt kredytu 1170 510,45 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 165 710,82 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,75 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 355,63 PLN. Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli / wizytacji nieruchomości która będzie stanowiła przedmiot zabezpieczenia kredytu 200,00PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w całym okresie kredytowania wynosi 1 025,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny kredytowanej nieruchomości i kosztu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych kredytowanej nieruchomości gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 362 260,45 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze uzależnia przyznanie kredytu na ww. warunkach od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu gotówkowego zabezpieczonego hipotecznie na dzień 01 czerwca 2022 r.

Do pobrania

Zaświadczenie o dochodach
Tabela oprocentowania produktów kredytowych
Taryfa opłat i prowizji
Scroll to Top