Strona główna » Klienci indywidualni » Kredyty » Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy

okres spłaty kredytu do 5 lat
oprocentowanie ZMIENNE w skali roku stopa referencyjna NBP + marża 8,00 %
kwota kredytu do 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy
prowizja za udzielenie kredytu już od 4,00%

Kalkulator

Wycofanie zgody na kontakt

RRSO

RRSO dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne, w którym całkowita kwota kredytu to 14 075,00 PLN przy oprocentowaniu zmiennym 12,75% w skali roku (tj. stopa referencyjne NBP wynosząca aktualnie 5,25% + marża Banku 7,50%) i okresie kredytowania 51 miesięcy, wynosi 16,461211%. Kredyt płatny jest w 49 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych po 368,00 PLN oraz 1 rata w wysokości 380,83 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 041,58 PLN, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 4 337,83 PLN, prowizja w wysokości 5,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 703,75 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 19 116,58 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne na dzień 01 czerwca 2022 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Scroll to Top