Strona główna » Klienci indywidualni » Konta » Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy

W naszym Banku Spółdzielczym otworzysz podstawowy rachunek płatniczy jeśli wystarczają Ci podstawowe usługi bankowe z dostępem do bankowości internetowej oraz karty debetowej oraz nie posiadasz rachunku płatniczego w walucie polskiej.
Brak jest możliwości otwarcia rachunku wspólnego i skorzystania z kredytu w rachunku. Nie ma możliwości korzystania z aplikacji BSPAY, wykorzystywanej do płatności BLIK, płatności telefonem czy zegarkiem.
Kartą wydaną do tego rachunku nie zapłacisz w kraju nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Lichtenstein). Nie ma również możliwości wykonania polecenia przelewu do kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Formularz kontaktowy

Korzyści dla Ciebie

0 zł

wydanie i obsługa karty debetowej

0 zł

5 krajowych transakcji w miesiącu (polecenia przelewu, w tym zlecenia stałe)

0 zł

wpłaty i wypłaty gotówki w placówkach banku

0 zł

wpłaty gotówki we wpłatomatach należących do Banku oraz wypłaty gotówki w bankomatach Grupy BPS, SGB i Planet Cash

Płatne są

krajowe transakcje płatnicze (polecenia przelewu, w tym zlecenia stałe) – po przekroczeniu 5 w miesiącu
polecenie przelewu: przelew SORBNET, polecenie przelewu SEPA
wypłaty gotówki w bankomatach innych niż w bankomatach Grupy BPS, SGB i Planet Cash w Polsce – po przekroczeniu 5 w miesiącu
wypłaty gotówki w bankomatach w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Przydatne informacje

Formularz kontaktowy
W formularzu nie wysyłaj swojego loginu, hasła dostępu, numeru karty, swojego numeru PIN ani PESEL

[contact-form-7 id=”36767″ title=”Formularz 1″]

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i przysługujących Ci prawach dostępne jest na stronie internetowej: www.bskamgora.pl w Polityce prywatności i zakładce RODO.
Scroll to Top