Konto walutowe

W naszym Banku Spółdzielczym otworzysz rachunek prowadzony w walutach EUR, USD i GBP.

Formularz kontaktowy

Korzyści dla Ciebie

0 zł

otwarcie i prowadzenie rachunku

0 zł

za korzystanie z nowoczesnej bankowości elektronicznej i mobilnej

0 zł

za wpłaty i wypłaty gotówki w walucie rachunku

Podstawowe opłaty
dostęp do bankowości elektronicznej i mobilnej0zł
założenie i prowadzenie rachunku0zł
wpłata i wypłata gotówki w walucie rachunku0zł
Opłaty związane z przelewami wychodzącymi w walucie obcej (obciążenie rachunku)
przelew wewnętrzny złożony w bankowości elektronicznej0zł
przelew wewnętrzny złożony w placówce Banku5zł
polecenie przelewu SEPA* złożony w bankowości elektronicznej1zł
polecenie przelewu SEPA* złożony w placówce Banku4zł
polecenie wypłaty30zł
między rachunkami w różnych bankach krajowych w ramach zrzeszenia BPS15zł
realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym (w trybie pilnym) w EUR, USD, GBP120zł
zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry” od poleceń wypłaty (przy wyborze opcji kosztowej OUR)200zł
Opłaty związane z przelewami przychodzącymi w walucie obcej (uznanie rachunku)
polecenie przelewu SEPA*0zł
polecenie wypłaty20zł

*Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca następujące warunki:

waluta transakcji EUR
zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN
koszty „SHA”
tryb realizacji standardowy
nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych
bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer)
Wykaz banków – uczestników SEPA
Formularz kontaktowy
W formularzu nie wysyłaj swojego loginu, hasła dostępu, numeru karty, swojego numeru PIN ani PESEL

[contact-form-7 id=”36767″ title=”Formularz 1″]

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i przysługujących Ci prawach dostępne jest na stronie internetowej: www.bskamgora.pl w Polityce prywatności i zakładce RODO.
Scroll to Top