Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych

Posiadaczem rachunku bieżącego dla rolników indywidualnych może być:

osoba wykonująca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych i wiadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

  • nakaz płatniczy podatku rolnego albo zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego / zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS / decyzja ARiMR w sprawie przyznania dopłat bezpośrednichh
  • umowa dzierżawy - w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego
  • w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą rachunku rolniczego
założenie rachunku bieżącego 0 zł
prowadzenie rachunku bieżącego 5 zł / miesiąc
uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej 0 zł
korzystanie z usług bankowości elektronicznej 0 zł
wydanie karty VISA Business Debetowa 35 zł
posiadanie karty VISA Business Debetowa 2 zł / miesiąc
wpłata gotówki 0 zł
wypłata gotówki 0 zł
wypłata gotówki w bankomatach grupy BPS:
lista bezprowizyjnych bankomatów dostępna jest tutaj
0 zł
powiadomienie SMS 3 zł / miesiąc

Opłaty związane z poleceniami przelewu
  w bankowości elektronicznej w placówce banku
przelew wewnętrzny ( w tym zlecenia stałe) 0 zł 2,50 zł
polecenie przelewu ELIXIR 1,70 zł 5,00 zł
polecenie przelewu ZUS, US 1,70 zł 7,00 zł
realizacja polecenia przelewu ELIXIR w ramach zlecenia stałego 1,70 zł 3,00 zł
polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 5 zł 12 zł
realizacja polecenia zapłaty 1zł

Korzyści z posiadania rachunku:

  • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku
  • możliwość skorzystania z innych atrakcyjnych kredytów dedykowanych wyłącznie rolnikom. Sprawdź tutaj.
  • prowadzenie rozliczeń gotówkowych
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych
  • powiadamianie SMS-em o stanie środków na rachunku po każdej zmianie salda
  • łatwy dostęp do środków na rachunku za pomocą karty płatniczej, wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów na terenie całej Polski
  • środki gromadzone na rachunku są bezpieczne - nasz Bank posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51