Władze Banku

Zarząd Banku:

 • p.o.Prezesa Zarządu: Wiesław Osiński
 • Wiceprezes Zarządu ds.finansowych: Łukasz Filip
 • Członek Zarządu: Marlena Bielawska

Rada Nadzorcza Banku:

 • Przewodniczący: Świątek Krzysztof
 • Zastępca Przewodniczącego: Buczek Alina
 • Sekretarz: Kasprzyk Jan
 • Członek: Adamczyk-Policht Beata
 • Członek: Duda Henryk
 • Członek: Górzkowski Krzysztof
 • Członek: Kiełbasa Grzegorz
 • Członek: Szymiczek Jan
 • Członek: Tykierko Halina

Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51