Władze Banku

Zarząd Banku:

 • Prezes Zarządu: Edward Buczek
 • Wiceprezes Zarządu ds.handlowych: Wiesłw Osiński
 • Wiceprezes Zarządu ds.finansowych: Łukasz Filip

Rada Nadzorcza Banku:

 • Przewodniczący: Świątek Krzysztof
 • Zastępca Przewodniczącego: Buczek Alina
 • Sekretarz: Kasprzyk Jan
 • Członek: Adamczyk-Policht Beata
 • Członek: Duda Henryk
 • Członek: Górzkowski Krzysztof
 • Członek: Kiełbasa Grzegorz
 • Członek: Szymiczek Jan
 • Członek: Tykierko Halina

Kursy średnie NBP
2021-02-26
EUR 4,5175 +0,07%
GBP 5,1946 -0,80%
USD 3,7247 +0,82%
CHF 4,1205 +1,07%
WIBID
2021-02-26
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-02-26
WIBOR 1M 0,19%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior