Tarcza Finansowa PFR


Podstawowe informacje

Wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR można składać poprzez bankowość elektroniczną.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie programu, a w szczególności z Przewodnikiem dla mikro, małych i średnich firm.

W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami w sprawie tarczy dostępnymi na stronie programu pytania i odpowiedzi.

Polecamy również skorzystanie z kalkulatora subwencji.

Przydatne informacje znajdą Państwo również na stronie Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych w związku z koronawirusem.


Reklamacje


Oficjalna informacja dla Beneficjentów o możliwości składania reklamacji.

Wszelkie reklamacje w zakresie Tarczy Finansowej PFR, w szczególności dotyczące rozbieżności danych ZUS, KAS lub błędów oczywistych, prosimy przesyłać na adres e-mail : sekretariat@bskamgora.pl załączając kompletny wniosek, którego wzór znajdą Państwo poniżej.


Odwołania

Ubiegając się o subwencję Tarcza Finansowa PFR, po otrzymaniu decyzji negatywnej lub częściowo pozytywnej, mają Państwo prawo złożyć wniosek odwoławczy poprzez bankowość elektroniczną.

Wniosek odwoławczy składamy podobnie jak wniosek o subwencję:

  • wybieramy Tarcza Finansowa PFR
  • Złóż wniosek
  • Nowy wniosek
  • Wybieramy rachunek
  • Odwołanie od decyzji przyznania subwencji finansowe PFR.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Ewą Gruszczyńską, pracownikiem Wydziału Kredytów, tel. 757546722.


Kursy średnie NBP
2020-11-24
EUR 4,4714 +0,08%
GBP 5,0283 +0,02%
USD 3,7625 +0,02%
CHF 4,1297 -0,02%
WIBID
2020-11-24
WIBID 3M 0,02%
WIBOR
2020-11-24
WIBOR 1M 0,20%
WIBOR 3M 0,22%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior