Sytuacja finansowa Banku za rok 2015


Kursy średnie NBP
2020-11-24
EUR 4,4714 +0,08%
GBP 5,0283 +0,02%
USD 3,7625 +0,02%
CHF 4,1297 -0,02%
WIBID
2020-11-24
WIBID 3M 0,02%
WIBOR
2020-11-24
WIBOR 1M 0,20%
WIBOR 3M 0,22%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior