Sytuacja finansowa Banku za rok 2015


Kursy średnie NBP
2019-11-14
EUR 4,2916 +0,15%
GBP 5,0130 +0,28%
USD 3,9011 +0,28%
CHF 3,9501 +0,51%
WIBID
2019-11-14
WIBID 3M 1.51 %
WIBOR
2019-11-14
WIBOR 1M 1.63 %
WIBOR 3M 1.71 %
WIBOR 6M 1.79 %

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior