Sytuacja finansowa Banku za rok 2010


Kursy średnie NBP
2021-01-15
EUR 4,5480 +0,16%
GBP 5,1104 +0,30%
USD 3,7466 +0,38%
CHF 4,2219 +0,37%
WIBID
2021-01-15
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-01-15
WIBOR 1M 0,19%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior