Nagrody i wyróżnienia

Eu Standard

EU Standard 2008:

Bank nasz został laureatem konkursu "EU Standard 2008", organizowanego przez redakcję "Przeglądu Gospodarczego", ukazującego się na łamach "Gazety Prawnej".

Celem konkursu "EU Standard" jest wyłonienie firm, które najlepiej prezentują standardy międzynarodowe w produkcji, usługach, inwestycjach, podejściu do pracownika i ogólnie pojętej kulturze organizacyjnej firmy. Godło "EU Standard" jest znakiem wyróżniającym firmy działające w oparciu o standardy europejskie i oferujące produkty o najwyższej, europejskiej jakości.

Bank przyjazny dla przedsiębiorców

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców - VI edycja (2004-2005):

W tej edycji konkursu Bank nasz otrzymał Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Celem Konkursu, jak podkreślają organizatorzy - Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw i Warszawski Instytut Bankowości - jest popularyzacja najwyższych standardów współpracy banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, promowanie aktywności, dzięki której wysoka efektywność działalności bankowej służy wzmocnieniu kondycji sektora MSP w gospodarce polskiej.

Bank przyjazny dla przedsiębiorców

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców - V edycja (2003-2004):

W tej edycji konkursu Bank nasz otrzymał Godło Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Celem Konkursu, jak podkreślają organizatorzy - Krajowa Izba Gospodarcza, Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw i Warszawski Instytut Bankowości - jest popularyzacja najwyższych standardów współpracy banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, promowanie aktywności, dzięki której wysoka efektywność działalności bankowej służy wzmocnieniu kondycji sektora MSP w gospodarce polskiej.


Kursy średnie NBP
2020-09-25
EUR 4,5477 +0,45%
GBP 4,9802 +0,68%
USD 3,9016 +0,47%
CHF 4,2095 +0,23%
WIBID
2020-09-25
WIBID 3M 0,02%
WIBOR
2020-09-25
WIBOR 1M 0,20%
WIBOR 3M 0,22%
WIBOR 6M 0,26%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior