Aktualności

przerwa

2021.11.25

Uwaga – znowu odnotowujemy fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki ‼

Przeczytaj o szczegółach takich ataków i jak się przed nimi chronić link do artykułu.

2021.10.29

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia

Szanowni Państwo!
Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

2021.10.25

przerwa
przerwa

2021.10.11

Zmiana godzin pracy Centrali Banku w dniu 22.10.2021

Szanowni Państwo!
W dniu 22.10.2021 Centrala Banku w Kamiennej Górze bedzie czynna do 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy

loteria visa

2021.09.27

Kartowe emocje z Grupą BPS

Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającymi się Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Beijing 2022, Visa przygotowała wyjątkowy konkurs dla klientów indywidualnych Grupy BPS korzystających z kart Visa. Ambasadorem konkursu jest Kamil Stoch, który należy do Team Visa i jest jednym z faworytów do medali na zbliżających się igrzyskach.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy klienci indywidualni Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS oraz Banku BPS, którzy już posiadają kartę Visa (debetową lub kredytową) albo zawnioskują o jej wydanie w trakcie trwania promocji. Celem konkursu jest popularyzacja korzyści płynących z zastosowania płatności kartą w tradycyjnych punktach handlowych, lokalach gastronomicznych, hotelach oraz w internecie.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy:
1. zarejestrować się na stronie kartoweemocje.pl
2. odpowiedzieć na pytanie „Gdzie byś skoczył z Kamilem Stochem w nowej hybrydzie?”
3. wykonać przynajmniej 5 transakcji kartą Visa w okresie od 15.09 do 31.12.2021 r. wydaną przez Bank z Grupy BPS.

Nagrodą główną jest samochód z napędem hybrydowym. Ponadto, do wygrania jest 25 smartfonów Samsung Galaxy 32A, 25 telewizorów 4K firmy Panasonic oraz 1 000 gadżetów Visa związanych z igrzyskami olimpijskimi.

oszustwo

2021.09.20

Posłuchaj jak wygląda na żywo rozmowa z oszustem!

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do ostatnio publikowanej informacji o oszustach podających się za pracowników banku zachęcamy do wysłuchania takiej rozmowy na żywo. Policjanci z Piaseczna umieścili na swojej stronie zapis takiego nagrania

Pamiętaj, bądź ostrożny!

2021.09.17

Ostrzeżenie przed oszustami!

Szanowni Państwo!

UWAGA na oszustów podających się za pracowników banku!!

Oszuści dzwonią do klientów i podszywają się pod pracownika banku. Mogą twierdzić, że ktoś wziął kredyt na Twoje dane lub włamał się na konto i zrobił przelew. Potrafią podrobić numer telefonu banku oraz mogą znać Twoje imię. Dla Twojego “dobra” mogą prosić o podanie poufnych danych, np: danych do logowania, kodu BLIK, hasła do Kartosfera.pl, kodu z narzędzia autoryzacyjnego lub zainstalowanie alikacji rzekomo do ochrony Twoich danych.

Pamiętaj!
Pracownicy banku NIGDY nie proszą o podanie poufnych danych i instalację dodatkowych aplikacji. Jedynymi aplikacjami wykorzystywanymi w banku jest BSGo do bankowości mobilnej i BSPay do obsługi kart płatniczych.

Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z SBI opisanych pod zakładką bezpieczeństwo oraz w materiałach o bezpieczeństwie

przelewy express elixir

2021.09.06

Przelewy Express Elixir

Szanowni Państwo!
z przyjemnością informujemy, że od dnia 06.09.2021r. uruchomiliśmy usługę Express Elixir, dzięki której przelew do obcego banku realizowany jest w ciągu kilku sekund. Limit jednorazowy takiego przelewu w bankowości internetowej to 5 tys. zł.
Przelewy Express Elixir powyżej kwoty 5 tys. zł dostępne są wyłącznie w placówkach Banku.

2021.07.27

Wypłata dywidendy

Szanowni Państwo!
W dniu 26.06.2021 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze, które przyjęło Uchwałę dotyczącą oprocentowania i wypłaty dywidendy od Udziałów Członkowskich za rok 2020. Stopa oprocentowania udziałów członkowskich wynosi 15% w stosunku rocznym.

Oprocentowanie będzie naliczone proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku Spółdzielczym w roku 2020. Kwota przypadająca dla każdego członka jest naliczana od stanu udziału członkowskiego za dni pozostawania salda na rachunku udziałów w roku obrotowym 2020. W zależności od dyspozycji członka dywidenda będzie wypłacana na rachunek lub w kasie banku Kwota dywidendy zostanie pomniejszona o należny podatek do Urzędu Skarbowego

Zachęcamy Państwa do dołączenia do Grona Udziałowców BS w Kamiennej Górze lub powiększenia już posiadanych udziałów.

2021.07.16

Informacja o transakcjach kartą w krajach Unii Europejskiej

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021 roku w przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej, w dowolnej walucie unijnej, innej niż waluta rachunku Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, Bank będzie przesyłał Użytkownikowi karty wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Użytkownika karty w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie waluty, wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny.

Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, do każdej karty wydanej do rachunku , po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie.

Wprowadzenie w/w funkcjonalności jest wymogiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

2021.05.07

Harmonogram Zebrań członkowskich w 2021 roku

Szanowni Państwo!
W załączonym dokumencie przedstawiamy Państwu szczegółówy harmonogram Zebrań członkowskich zaplanowanych na rok 2021.

Pobierz harmonogram

fałszywe maile

2021.05.06

Uważaj na fałszywe maile i SMS-y!

Szanowni Klienci !
W związku ze zwiększoną aktywnością cyberprzestępców, a tym samym zwiększoną liczbą występujących w ostatnim czasie transakcji fraudowych realizowanych w szczególności przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela Apple Pay poniżej przedstawiamy rekomendacje związane z najczęściej występującym schematem oszustw.

Otrzymują Państwo fałszywy e-mail albo sms, który do złudzenia przypomina wiadomość od firmy pod którą podszywa się przestępca (firmy kurierskie, dostawcy usług). W przygotowanej przez oszusta wiadomości proszeni jesteście o dokonanie wpłaty na kwotę kilku złotych z tytułu niedopłaty w płatności za przesyłkę lub fakturę. Link do płatności, który umieszczony jest w wiadomości kieruje Państwa na fałszywą stronę, na której proszeni jesteście o podanie wszystkich danych nadrukowanych na plastiku karty oraz kody akceptacji różnych dyspozycji również te otrzymane SMS-em na Państwa numer telefonu.

Podanie danych umożliwia przestępcy włamanie do Państwa urządzenia lub zarejestrowanie karty w cyfrowym portfelu Apple Pay na urządzeniu przestępcy. Cyfrowy portfel Apple Pay jest najczęściej wykorzystywany przez przestępców do „fałszywej” tokenizacji kart klientów z uwagi na łatwość przeprowadzenia tego procesu. Apple pozwala na tokenizację karty w aplikacji Wallet niezależnie od użytkownika, któremu karta została wydana, należy ją potwierdzić SMSem wysłanym do użytkownika karty, który jest później przekazywany przestępcy na fałszywej stronie.

Uzyskując te dane przestępca dokonuje następnie szeregu wysokokwotowych transakcji do wyczerpania środków na Państwa rachunku. Transakcje te wykonywane są najczęściej w ramach płatności mobilnych Apple Pay i jest to związane ze sposobem w jaki uwierzytelniane są transakcje kartą stokenizowaną. Po zarejestrowaniu karty i stokenizowaniu jej na urządzeniu przestępcy przy użyciu danych podanych przez Państwa na fałszywej stronie, uwierzytelnienie transakcji następuje poprzez wpisanie kodu lub znaku graficznego którym zabezpieczony jest telefon i nie są wymagane żądne inne dodatkowe zabezpieczenia co może dać przestępcy nieograniczone możliwości w dostępie do środków na Państwa rachunku..

2021.05.04

Wyłączenie usługi wysyłania SMS o zrealizowaniu przelewu

Szanowni Klienci !
Informujemy, że w dniach 17-31 maja 2021 usługa wysyłania SMS o zrealizowaniu przelewu będzie stopniowo wyłączana.
Jeśli zależy Państwu na takich informacjach proponujemy skorzystanie z bezpłatnej aplikacji mobilnej BSGo, w której oprócz informacji o zrealizowaniu przelewu otrzymasz informację o zmianie salda.
Zachęcamy do skorzystania z aplikacji osoby wykorzystujące dotychczas kody SMS do autoryzacji, wystarczy złożyć wniosek o zmianę środka dostępu w bankowości internetowej.

aplikacja BSGO

2021.04.27

Pełny dostęp do konta w aplikacji mobilnej BSGo

🔔W dniu 27.04.2021, w godzinach wieczornych aplikacja BSGo zostanie wyposażona w nowe funkcje🔔:

👉 obsługę rachunków (saldo, historia i szczegóły)
👉 składanie przelewów (między własnymi rachunkami, na dowolne rachunki krajowe, podatkowe oraz walutowe), a także tworzenie zleceń stałych
👉 obsługę szablonów przelewów
👉 zakładanie i zrywanie lokat
👉 obsługę kredytów (saldo, szczegóły i spłata)
👉 dostęp do informacji o kartach płatniczych
👉 doładowanie telefonów
👉 dostosowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb dzięki własnym skrótom na pulpicie do najczęściej wykorzystywanych funkcji
👉 logowanie PIN-em lub biometrycznie
👉 sprawdzanie salda bez konieczności logowania do aplikacji
👉 odbieranie powiadomień PUSH o zdarzeniach na rachunkach, jak również informacji wysyłanych przez Bank
👉 autoryzacji PIN-em operacji zleconych w mobilnym lub internetowym kanale banku

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się możliwość wyboru czy uruchomić pełny zakres funkcjonalny aplikacji czy ma ona nadal służyć jedynie jako narzędzie do autentykacji i autoryzacji operacji.

Zachęcamy do skorzystania z 📲 aplikacji również osoby wykorzystujące dotychczas kody SMS do autoryzacji, wystarczy złożyć wniosek o zmianę środka dostępu w bankowości internetowej.

UWAGA‼️ domyślnie ustawiony jest limit dzienny/jednorazowy przelewów przez BSGo w wysokości 1tys.zł. Jeśli chcesz zmienić kwotę limitu zaloguj się do bankowości internetowej przez stronę internetową, wybierz Ustawienia, potem "Kanały dostępu i limity", a następnie zmień limity przy kanale Mobilny (MOB). To samo powtórz dla "Kanały dostępu i limity do rachunków" i "Kanały dostępu i limity dla upoważnionych do rachunków".

Szczegóły

2021.04.26

Wydłużamy godziny pracy

Szanowni Klienci,
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, pomimo utrzymującego się stanu epidemii koronawirusa, od dnia 4 maja 2021r. wydłużamy ⏱czas pracy⏱ w naszych placówkach bankowych. Jednocześnie informujemy, iż w trosce o zdrowie pracowników oraz Klientów Banku, nasze oddziały poddajemy bieżącej dezynfekcji. Właśnie z tego powodu we wszystkich oddziałach Banku w godzinach 11:30 – 12:00 nastąpi przerwa w obsłudze Klientów. W trosce o wspólne dobro prosimy o dezynfekcję dłoni, zasłanianie ust i nosa oraz o zachowanie odległości przynajmniej 2 metrów od pozostałych osób. W przypadku zbyt dużej liczby Klientów, ze względu na obowiązujące limity osób przebywających w pomieszczeniach, prosimy o wyrozumiałość, wykonywanie poleceń pracowników i poczekanie w kolejce na obsługę przed wejściem do placówki.

👉Centrala Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze
ul. Waryńskiego 11, 58-400 Kamienna Góra
poniedziałek-piątek 7:30 – 17:00 (obsługa kasowa 7:30 – 16:00

👉Oddział w Lubawce
Plac Wolności 19, 58-420 Lubawka
poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00 (obsługa kasowa 8:15 – 15:45)

👉Punkt Obsługi Klienta w Jeleniej Górze
Al. Jana Pawła II 24, 58-506 Jelenia Góra
(Market Kaufland)
poniedziałek-piątek 8:15 – 15:30

👉Punkt Obsługi Klienta w Jeleniej Górze
ul. Różyckiego 19, 58-506 Jelenia Góra
poniedziałek-piątek 7:30 – 15:00

👉Punkt Obsługi Klienta w Czarnym Borze
Budynek Urzędu Gminy w Czarnym Borze (ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór)
poniedziałek, środa, czwartek 7:45 – 15:00
wtorek 7:45 – 16:00
piątek 7:45 – 14:00

👉Punkt Obsługi Klienta w Mieroszowie
ul. Mikołaja Kopernika 31-32, 58-350 Mieroszów
poniedziałek-piątek 8:15 – 15:30

👉Punkt Kasowy w Kamiennej Górze, Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej SZAROTKA
ul. M.C. Skłodowskiej 12, 58-400 Kamienna Góra
poniedziałek-piątek 7:15 – 14:30

2021.03.26

Aktualizacja aplikacji mToken do BSGo - dodatkowe informacje

- aplikacja będzie dostępna w sklepach w dniu dzisiejszym (26.03.2021), w godzinach wieczornych
- jeśli na smartfonie ustawiona jest automatyczna aktualizacja aplikacji - nic nie musisz robić, nowa aplikacja zainstaluje się automatycznie
- jeśli automatyczna aktualizacja jest wyłączona, po uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat z prośbą o zainstalowanie nowej wersji aplikacji.

2021.03.25

Zmiana nazwy aplikacji mToken Asseco MAA na BSGo w dniu 26.03.2021

Szanowni Państwo,
W dniu 26.03.2021 r. aplikacja mToken Asseco MAA zostanie zastąpiona przez aplikację BSGo.
- Zmieniona zostanie szata graficzna i ikona aplikacji.
- Aplikacja wymaga systemu iOS od wersji 9.0 oraz systemu Android od wersji 6.0.
- Już wkrótce aplikacja BSGo będzie rozbudowana o nowe funkcjonalności, o których będziemy Państwa na bieżąco informować.

2021.03.16

Ostrzeżenie o próbie wyłudzenia danych poprzez oszustów podszywających sie pod numer infolinii Banku.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w ostatnim czasie nasiliły się działania przestępców podszywających się pod infolinię Banku tj. nr 801 321 456 lub 86 215 50 00. Rozmowa może dotyczyć zablokowania przelewu lub dokonania transakcji kartą. Osoba z ukraińskim akcentem może pod pretekstem usprawnienia komunikacji z bankiem lub usunięcia wirusa przekonać Państwa o konieczności zainstalowania oprogramowania umożliwiającego zdalną kontrolę nad urządzeniem. Może również próbować wyłudzić dane do logowania lub dane karty płatniczej.
Uważaj na oszustów:
- nasz Bank nie wykonuje połączeń z numeru 801 321 456
- podane numery infolinii służą wyłacznie do obsługi w zakresie kart płatniczych
- nie wymagamy instalacji dodatkowego oprogramowania, jedynymi aplikacjami używanymi w serwisie bankowości internetowej jest mToken ASSECO MAA oraz BSPay dla kart płatniczych.

- pracownicy naszego Banku nie proszą o podanie poufnych danych (loginu, SMS-ów autoryzacyjnych,kodu CVV, pełnego numeru karty).

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas rozmowy rozłącz się i skontaktuj bezpośrednio z Bankiem.

2020.12.18

Zmiana godzin pracy Banku w dniach 24.12.2020 i 31.12.2020

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2020 Bank będzie czynny dla Klientów do godziny 13:00.
Dyspozycje kasowe i elektroniczne będą realizowane do godziny 12:30.
Dyspozycje złożone po godzinie 12:30 będą zrealizowane w dniu 28.12.2020r.

W dniu 31.12.2020 Bank będzie czynny dla Klientów do godziny 12:00.
Dyspozycje kasowe i elektroniczne będą realizowane do godziny 12:00.
Dyspozycje złożone po godzinie 12:00 będą zrealizowane w dniu 04.01.2021r.

2020.12.16

Ostrzeżenie przed telefonicznymi oszustami!

Szanowni Klienci!
Ostatnio pojawiają się informacje o telefonach od oszustów podszywających się pod pracowników różnych banków. Osoba dzwoniąca prosi o podanie poufnych danych dotyczących bankowości internetowej lub karty płatniczej.
Dodatkowo może prosić o zainstalowanie aplikacji do zdalnego zarządzania komputerem, tabletem lub telefonem np. TeamViewer, QuickSupport, AnyDesk.

Uważaj na oszustów - nasz Bank nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, jedynymi aplikacjami używanymi w serwisie bankowości internetowej jest mToken ASSECO MAA oraz BSPay dla kart płatniczych.

Pracownicy naszego Banku nie proszą o podanie poufnych danych.


W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków zachęcamy do stosowania się do zasad bezpieczeństwa.

2020.12.02

Nowa odsłona bankowości internetowej

Z przyjemnością informujemy, że 07.12.2020 w godzinach 18:00-22:00 planujemy migrację do nowej bankowości Asseco EBP (Enterprise Banking Platform) klientów detalicznych. System w tym czasie będzie niedostępny.

Jakie korzyści niesie ta zmiana?

Zmodyfikowany i jeszcze bardziej intuicyjny interfejs, szybsze działanie oraz więcej przydatnych funkcji, które wkrótce będą uruchamiane.

Z Państwa strony nie jest wymagane żadne działanie, jeśli posiadają Państwo skróty do obecnej bankowości internetowej będą automatycznie przekierowywać do nowej. Zmianie ulegnie adres strony logowania na https://bskamgora24.pl . Prosimy o korzystanie z przycisku Logowanie ze strony głównej Banku https://bskamgora.pl. Login i metoda autoryzacji pozostają bez zmian.

Już teraz zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi dotyczącymi nowej bankowości.

KOMUNIKAT 26.11.2020 dotyczący Tarczy PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lubb
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia

Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należało opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

 • 1) Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 • 2) Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty:

 • Pełnomocnictwo, Oświadczenie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub
 • Pełnomocnictwo, Oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wydrukiem Elektronicznego Poświadczenia Weryfikacji (EPW)
 • oraz właściwe odpisy aktualny lub pełny z KRS lub CEiDG

należy przedstawić w Banku:

 • osobiście
 • poprzez przesłanie pocztą na adres Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, ul. Waryńskiego 11, 58-400 Kamienna Góra
 • poprzez umieszczenie w skrzynce na korespondencję znajdującej się przy wejściu do Centrali Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze.

Koperty z dokumentami prosimy opatrzyć dopiskiem "Dokumentacja PFR".

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

2020.11.10

Przypominamy - wnioski można złożyć również przez bankowość internetową

Wnioski o:

 • zmianę danych
 • zmianę limitów na karcie
 • aktywację karty płatniczej
 • zmianę sposobu dostarczania wyciągów
 • wniosek o odroczenie rat kredytowych
 • zablokowanie/ cofnięcie dostępu użytkownika do usług bankowości elektronicznej
 • zastrzeżenie /odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości

mogą Państwo złożyć wygodnie w bankowości internetowej.


Poprzez bankowość internetową możecie Państwo złożyć również dowolny wniosek umieszczony na naszej stronie:

Link do wniosków dla Klientów indywidualnych

Link do wniosków dla Klientów instytucjonalnych

jako dodatkowy/inny wniosek z załącznikiem.

2020.11.09

Skrzynka na korespondencję kierowaną do Banku

Szanowni Klienci!

W związku z trwającą obecnie pandemią koronawirusa COVID-19, mając na względzie Państwa i nasze bezpieczeństwo oraz zdrowie, sugerujemy aby w każdym możliwym przypadku ograniczyć osobiste wizyty w banku.

W związku z powyższym, w Centrali Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze przy wejściu do Banku umieszczona została skrzynka na korespondencję. Wszystkie pisma dotyczące wydania zaświadczeń, opinii bankowych , czy też wnioski w zakresie wyrażenia przez Bank zgody na wykreślenie hipotek na rzecz Banku z ksiąg wieczystych prosimy umieszczać w ww. skrzynce.

Informujemy ponadto że nasz Bank w odróżnieniu od innych placówek, utrzyma dotychczasowe godziny pracy. Nasze placówki będą dla Państwa dostępne w godzinach od 8.00 do 15.00 z przerwą na dezynfekcję trwającą od 11.30 do 12.00.

Przypominamy o podaniu aktualnego nr telefonu z uwagi na to, że nasi pracownicy skontaktują się z Państwem celem ustalenia szczegółów załatwienia sprawy.

Na stronie internetowej Banku www.bskamgora.pl znajdują się druki wniosków które można wypełnić, wydrukować, podpisać i wrzucić do ww. skrzynki lub dokonać skanu wypełnionego formularza (wniosku) i przesłać na adres mailowy: centrala-bs.kamiennagora@bankbps.pl

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami naszego Banku. Nr telefonów znajdują się na stronie internetowej Banku w zakładce Kontakt, placówki i bankomaty.

Z wyrazami szacunku Zarząd Banku.

Link do wniosków dla Klientów indywidualnych
Link do wniosków dla Klientów instytucjonalnych

2020.10.05

Ostrzeżenie przed nowym typem ataku na strony bankowości internetowej

Szanowni Klienci!
Informujemy, że otrzymujemy sygnały o przeprowadzanych atakach na strony Bankowości Internetowej typu Phishing. Scenariusz ataku może wyglądać w następujący sposób, iż atakujący pozycjonuje fałszywą stronę bankowości internetowej w wyszukiwarkach internetowych na topowych pozycjach wówczas nieuważny użytkownik dokonując próby logowania wpisuje dane autoryzacyjne i w tym samym czasie atakujący dodaje płatności do koszyka zleceń wysyłając do użytkownika kod sms potwierdzający realizację dyspozycji.

Użytkownik przepisuje kod sms w przekonaniu, że dokonuje kolejnej próby logowania a w ten sposób podpisuje paczkę przelewów z koszyka/zmianę w szablonach.

W związku z powyższym prosimy o uważne czytanie otrzymywanych wiadomości SMS, sprawdźmy, czy wpisując kod potwierdzamy faktycznie zleconą przez nas operację. Dodatkowo wprowadziliśmy zmiany w treści SMS - kod umieszczony jest w środku wiadomości.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków zachęcamy do stosowania się do zasad bezpieczeństwa.

2020.06.26

Czerwiec z bankiem spółdzielczym - wywiad z Rafałem Bednarkiem, wiceprezesem BIK

Szanowni Klienci!
Podczas pandemii koronawirusa cyberprzestępcy zwiększyli swoją aktywność. Prowadzone były liczne akcje phishingowe. Pojawiało się też wiele fakenewsów powodujących strach i obawy. Konsekwencją działania pod wpływem tego typu emocji było podejmowanie przez ludzi irracjonalnych decyzji 鈥?na tym w dużej mierze bazowali cyberprzestępcy - mówi Rafał Bednarek, wiceprezes zarządu Biura Informacji Kredytowej podpowiadając jednocześnie jak chronić się przed atakami ze strony cyberprzestępców.
Zachęcamy Państwa do obejrzenia poniższego materiału.

2020.06.17

Zapraszamy na bezpłatne webinarium na temat bezpieczeństwa w sieci - 22 czerwca br (zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 czerwca br.)

Webinarium pt. "Bezpieczeństwo Twoich danych w sieci i ochrona przed wyłudzeniami" odbędzie się w ramach "Czerwca z bankiem spółdzielczym".

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej.

Webinarium odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. od godz. 12:00, w formule wirtualnej (on-line) i będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji z prowadzącym.

Webinarium poprowadzi:

Bartosz Wójcicki - Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK SA. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od początku swojej pracy zawodowej związany był z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa. Od 2008 r., w sektorze finansowym, w obszarze przeciwdziałania przestępstwom dokonywanym na szkodę banków. Kierował departamentem odpowiedzialnym za zarządzanie ryzkiem operacyjnym, w tym prewencję przestępstw, ryzykiem compliance oraz AML. Posiada doświadczenie związane z ochroną danych osobowych oraz ochroną osób i mienia.

Od 2014 r. rozwija portfolio produktów antyfraudowych oferowanych przez Biuro Informacji Kredytowej, mających na celu ochronę sektora finansowego (banki, firmy leasingowe, firmy pożyczkowe) przed wyłudzeniami. Jest współtwórcą Platformy Antyfraudowej BIK. W 2017 r. objął funkcję dyrektora Biura Usług Antyfraudowych, które odpowiada za rozwój produktów antyfraudowych dla sektora bankowego i pozabankowego.

Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

REJESTRACJA

W pole dane do faktury oraz członek KZBS proszę wstawić nazwę banku/nazwę firmy - udział jest darmowy, nie będziemy wystawiać faktur.

2020.06.03

Reklamacje i odwołania - Tarcza Finansowa PFR

Szanowni Klienci!
Osoby zainteresowane składaniem reklamacji i odwołań w zakresie Tarczy Finansowej PFR prosimy o zapoznanie się z informacjami na naszej stronie Tarcza Finansowa PFR

2020.05.15

2020.05.12

Można już składać wnioski o subwencję dla firm w ramach Tarczy Finansowej PFR!

Szanowni Klienci!
Informujemy, że w bankowości internetowej udostępniliśmy Państwu wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie programu, a w szczególności z Przewodnikiem dla mikro, małych i średnich firm.

W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami w sprawie tarczy dostępnymi na stronie programu pytania i odpowiedzi.

Polecamy również skorzystanie z kalkulatora subwencji.

Przydatne informacje znajdą Państwo również na stronie Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych w związku z koronawirusem.

2020.04.27

Otwarcie Placówek Banku.

Szanowni Klienci!
W związku z otwarciem przez Władze Gminy Urzędu w Czarnym Borze, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze od dnia 27.04.2020r. wznawia obsługę klientów w Punkcie Obsługi Klienta w Czarnym Borze.


Informujemy również, że w porozumieniu z Władzami Spółdzielni Mieszkaniowej Szarotka, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze od dnia 04.05.2020r. wznawia obsługę klientów w Punkcie Kasowym zlokalizowanym w budynku biurowym Spółdzielni.


Jednocześnie, w związku z pandemią koronawirusa, prosimy o zachowanie środków ostrożności oraz stosowanie się do poleceń pracowników placówki..

2020.04.03

Dla Państwa wygody i komfortu - przy siedzibie Banku w Kamiennej Górze (za parkingiem), uruchomiliśmy dodatkową kasę do obsługi wpłat gotówkowych (np. czynsz, gaz, prąd itp.) oraz wpłat i wypłat z rachunków klientów Banku, która jest czynna w godzinach: 8.00 - 15.00.

Jednocześnie - w trosce o Państwa i naszych pracowników zdrowie - bardzo prosimy o stosowanie się do ogłoszeń znajdujących się przy wejściu do naszych placówek w zakresie maksymalnej ilości osób, które mogą jednocześnie przebywać wewnątrz Banku.

Zachęcamy do korzystania ze zdalnych możliwości dysponowania swoimi środkami na rachunkach (system bankowości elektronicznej, płatności zbliżeniowe, wypłaty z bankomatów/wpłatomat), które funkcjonują bez zmian.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji - numery telefonów do wszystkich naszych placówek oraz e-mail podane są tutaj.

2020.03.25

Pamiętaj, że masz możliwość płatności zbliżeniowych również telefonem przy użyciu aplikacji Planet Mobile.

Jak z niej korzystać?

Szczegóły znajdziesz tutaj

Masz pytania dotyczące aplikacji Planet Mobile?

Zostań w domu i napisz lub zadzwoń do nas. Kontakt do wszystkich naszych placówek znajdziesz tutaj

2020.03.25

Zwiększamy limit transakcji zbliżeniowych kartą, które możesz zrobić bez podawania PIN-u z 50 zł na 100 zł

Pamiętaj:

 • Terminale płatnicze w sklepach i punktach usługowo-handlowych będą stopniowo aktualizowane. To, czy zostaniesz poproszony o PIN przy transakcji powyżej 50 zł zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany.
 • Ze względów bezpieczeństwa - nadal możemy poprosić Cię o potwierdzenie PIN-em płatności zbliżeniowych również na kwoty poniżej 100 zł.

2020.03.18

Placówki Banku

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zawiadamiamy Klientów Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze korzystających z usług Punktu Banku w Czarnym Borze, że z przyczyn od nas niezależnych (decyzja władz gminy) z powodu braku możliwości dostępu do lokalu, działalność punktu Banku musiała być zawieszona od dnia 16.03.2020r. O terminie uruchomienia punktu Bank powiadomi odrębnym komunikatem.
Jednocześnie informujemy, że dzięki podjętym przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze działaniom wypłaty zasiłków mieszkańcom Gminy Czarny Bór odbędą się w placówce Banku w Czarnym Borze, w piątek 20.03.2020r. w godzinach 10.00-12.00.

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze informuje, że w skutek decyzji podjętej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Szarotka" w Kamiennej Górze, o zamknięciu dla klientów budynku administracyjnego spółdzielni, co spowodowało brak możliwości dostępu do naszego punktu kasowego dla Klientów Banku, został on zamknięty do odwołania.


Jednocześnie informujemy, że działalność Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze w siedzibie przy ulicy Waryńskiego prowadzona jest w pełnym wymiarze. .

2020.03.16

Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych

Szanowni Państwo,
Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl 鈥?Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. 鈥瀝ezerw krajowych NBP鈥? Link do artykułu.
Dodatkowo pojawił się nowy atak z koronawirusem w tle - wsparcie żywnościowe z Ministerstwa Zdrowia Link do artykułu.


Rekomendacje:

 • przypominamy, że jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele najwyższych władz Państwa w mediach masowych;
 • sprawdź w pasku przeglądarki, czy jej adres internetowy zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank;
 • zawsze czytaj bardzo uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym lub treść komunikatu autoryzacyjnego przesłanego za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej. Jeśli twój bank to umożliwia zamień SMSy na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych kroków/działań. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Komendy Głównej Policji

2020.01.10

Mikrorachunek podatkowy

Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik zarówno przedsiębiorca jak i osoba nie prowadząca działalności gospodarczej otrzyma indywidualny i przypisany mu mikrorachunek podatkowy - indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy), służący do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Rachunki organów skarbowych, które funkcjonowały przed 31.12.2019r. zostały zamknięte z dniem ostatniego dnia grudnia 2019roku.

2019.12.19

Godziny pracy Banku w Wigilię i Sylwestra

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dnia 24.12.2019 (Wigilia) wszystkie placówki Banku będą czynne do godziny 12:30. Przelewy będzie można składać również do godz.12:30.Wszystkie zlecenia złożone po godz.12:30 zostaną zrealizowane w dniu 27.12.2019r.

Dnia 31.12.2019 (Sylwester) wszystkie placówki Banku będą czynne do godziny 12:00. Przelewy będzie można składać również do godz.12:00.Wszystkie zlecenia złożone po godz.12:00 zostaną zrealizowane w dniu 02.01.2020r.

2019.08.21

Oferta pracy

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze poszukuje osoby do pracy na stanowisku kasowo - dysponenckim, w Punkcie Obsługi Klienta w Mieroszowie.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie min. średnie,
 • wysoka kultura osobista,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • dyspozycyjność i operatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obsłudze klienta.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w Punkcie Obsługi Klienta w Mieroszowie przy ul. Mikołaja Kopernika 31-32, w sekretariacie Centrali Banku przy ul. Ludwika Waryńskiego 11 lub za pośrednictwem poczty: sekretariat@bskamgora.pl w terminie do dnia 30.08.2019r, do godz.15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach

2019.08.09

Zapraszamy na turniej o Puchar Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze!
Miejsce: korty "nad zalewem" w Kamiennej Górze
Formuła turnieju - otwarty turniej dla amatorów w kategoriach:
- Super Open,
- Open
- 50 plus
Organizatorzy: Kamiennogórski Klub Tenisowy
Sponsorzy: Bank Spółdzielczy, Kamiennogórski Klub Tenisowy, PUH AL-MIR A.M. BUCZEK

Start: sobota -10 sierpnia - godzina 9:00

Wpisowe: 40 zł dla kategorii Super Open, pozostałe kategorie 30 zł
Piłka turniejowa: Balls Unlimited Black Code

Zapisy - do dnia 09-08-2019 (piątek) do godziny 16:00,
Zapisy: telefonicznie, przez fejsa lub osobiście na naszych kortach.
Kontakt: 605 056 090 (Bartek), 604 476 993 (Darek)

Zapraszamy do gry.

2019.05.29

KREDYT SZYBKA INWESTYCJA - NOWE WARUNKI!!!

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi warunkami Kredytu SZYBKA INWESTYCJA >>

2019.05.17

Uwaga na fałszywe strony udające pośredników szybkich płatności!

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Komunikacie Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i FinCERT.pl 鈥?Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 16 maja 2019 r. "https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2019/maj/uwaga-na-falszywe-strony-udajace-posrednikow-szybkich-platnosci"


W nawiązaniu do treści komunikatu szczególnie zwracamy uwagę na fragment: "Zawsze czytaj uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym od swojego banku. Jeśli twój bank to umożliwia zamień SMSy na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej.".

W trosce o bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do wymiany autoryzacji SMS-ami czy tokenami na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej (mToken MAA).

Zapraszamy do placówki prowadzącej Państwa rachunek po bezpłatną wymianę środka autoryzacji na mToken MAA.

Dla każdej osoby wymieniającej środek autoryzacji mamy pendrive oraz bezpłatną usługę powiadamia o zmianie salda rachunku.

Zobacz więcej https://tokenmobilny.pl/

2019.04.26

Ostrzeżenie przed próbami wyłudzenia danych

Szanowni Państwo,
ostrzegamy przed pojawiającymi się próbami wyłudzenia danych - osoba podająca się za funkcjonariusza policji, przedstawiając się jako Mariusz Kłos wypytuje o bank prowadzący rachunek, ilość lokat, ilość środków na rachunku. Prosimy o zachowanie ostrożności i nieudzielanie poufnych informacji nieznanym osobom.

2019.04.25

Bankomat przy Punkcie Kasowym w Marciszowie

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25.04.2019 uruchomiliśmy dla Państwa kolejny bankomat. Bankomat dostępny 24/7 znajduje się przy Punkcie Kasowym naszego Banku na ul. Szkolnej 8 B w Marciszowie.


Pełne dane naszych bankomatów >>

Kredyt

2019.04.19

Kredyt WIOSENNY

Nowy kredyt, oprocentowanie TYLKO 4,95% w skali roku. Czytaj więcej >>

2019.04.18

mToken

Zapraszamy do placówki Banku prowadzącej Państwa rachunek.

2019.04.03

Oferta pracy

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze poszukuje osoby do pracy na stanowisku ds. obsługi rachunkowo-depozytowej klienta instytucjonalnego.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie min. średnie lub wyższe o profilu finansowym, ekonomicznym lub prawniczym
 • biegłe poruszanie się po przeglądarkach internetowych typu: krs-online, stat.gov, ceidg.gov
 • znajomość lokalnych warunków gospodarczych
 • znajomość misji i celów działania banków spółdzielczych
 • wysoka kultura osobista
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • dyspozycyjność i operatywność
 • umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obsłudze klienta.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w sekretariacie Centrali Banku przy ul. Waryńskiego 11 lub za pośrednictwem poczty: sekretariat@bskamgora.pl w terminie do dnia 10.04.2019r, do godz.15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach

2019.03.28

zmien_token

2018.12.27

Godziny pracy Banku w Sylwestra

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dnia 31.12.2018 wszystkie placówki Banku będą czynne do godziny 11:30. Przelewy będzie można składać elektronicznie do godz.12:00. Wszystkie zlecenia złożone po godz.12:00 zostaną zrealizowane 02.01.2019r.

2018.12.21

Płatności telefonem dostępne już dla wszystkich kart wydanych przez nasz Bank!!!

Szanowni Państwo,
Płatności mobilne za pomocą telefonu są możliwe w tysiącach miejsc - sklepach stacjonarnych, aplikacjach mobilnych czy podczas zakupów online. W sklepach można wygodnie zapłacić telefonem wszędzie tam, gdzie są akceptowane płatności zbliżeniowe - tak samo jak kartą..
Czytaj więcej >>

2018.12.12

Godziny pracy Banku w Wigilię

Szanowni Państwo,
Informujemy, że dnia 24.12.2018 wszystkie placówki Banku będą czynne do godziny 12:00. Przelewy będzie można składać elektronicznie do godz.13:00.

2018.12.04

Google Pay już dostępne

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że posiadacze kart wydanych przez nasz Bank mają możliwość korzystania z jednej z najnowocześniejszych oferowanych obecnie na rynku usług płatności Google Pay.
Czytaj więcej >>

2018.09.03

Nowy bankomat w Czarnym Borze

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym uruchomiliśmy dla Państwa kolejny bankomat.

Bankomat usytuowany jest w Czarnym Borze, ul. Kamiennogórska 22 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej) i dostępny jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Serdeczne Państwa zapraszamy.Pełne dane naszych bankomatów >>

2018.09.04

Koniec obsługi czeków dewizowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 listopada 2018r. Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze zaprzestaje obsługi czeków w obrocie dewizowym dla swoich Klientów. Zachęcamy, aby ci z Państwa, którzy otrzymują rozliczenia w czekach (np. zwroty podatków, świadczenia lub darowizny) starali się zrealizować je na terenie krajów, w których zostały wystawione lub zmienili sposób rozliczeń czeków na przekazy przychodzące. Przekazy w obrocie dewizowym mają tę zaletę, że są tańsze i szybsze od rozliczeń czekowych, co stanowi o ich niewątpliwej atrakcyjności.

2018.08.14

Szkolenia z pozyskania środków unijnych - RPO Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego organizuje szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Tematy szkoleń Terminy szkoleń
Prawo zamówień publicznych oraz zasada konkurencyjności w świetle realizacji projektów RPO WD 2014-2020. 13-14.09.2018 r.
Kwalifikowalność wydatków. 12.09.2018 r.
Wypełnianie wniosków o płatność i rozliczanie projektów w oparciu o wnioski o płatność, a także monitorowanie wskaźników i uczestników projektu oraz sprawozdawczość na poziomie projektu. 25-26.09.2018 r., 10.10.2018 r.
Wypełnianie wniosków o płatność za pomocą systemu informatycznego SL 2014- warsztaty komputerowe. 17-21.09.2018 r. , 1-5.10.2018 r.
Sprawozdawczość, kontrola i realizacja wskaźników na każdym etapie realizacji projektów. 28.09.2018 r.

Szczegółowe informacje w tym karty zgłoszeń znaleźć można na stronie internetowej Programu "http://rpo.dolnyslask.pl/wiadomosci/?g=1&sel1=80", natomiast pełnej informacji udzielą: p. Agnieszka Dąbrowska 鈥揘awrocka 鈥?71 770 44 30 agnieszka.dabrowska@dalnyslask.pl lub p. Piotr Iskra 鈥?71 776 97 62 piotr.iskra@dolnyslask.pl. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

2018.08.13

NOWE ZAGROŻENIE - KRADZIEŻ ŚRODKÓW Z RACHUNKU NA KARTĘ SIM

Ostrzegamy, iż w ostatnim czasie nasiliły się ataki na konta bankowości internetowej z wykorzystaniem duplikatu kart SIM.

Schemat działania przestępców jest następujący:

W celu dokonania ww. ataku przestępcy początkowo zbierają informacje o ofierze (np. z serwisów społecznościowych). Następnie za pomocą złośliwego oprogramowania wykradają login i hasło do bankowości internetowej ofiary. Po zalogowaniu uzyskują dostęp do innych wrażliwych danych, m.in. do numeru telefonu.

Dzięki sfałszowanemu lub tzw. kolekcjonerskiemu dowodowi osobistemu z danymi ofiary, wyrabiają u operatora duplikat karty SIM (np. kłamiąc, że zgubili telefon), a stara karta zostaje zablokowana. W ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do numeru telefonu ofiary i kodów służących do potwierdzania przelewów, jakie na ten numer SMS-em wysyła bank.

Następnie środki na rachunku zostają przelane na inne rachunki i wypłacone w gotówce lub przetransferowane na giełdę kryptowalut.

Działania zaradcze:

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach klientów przypominamy o konieczności stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu tj.:

 • nie należy pobierać programów z nieznanych źródeł;
 • nie należy klikać w każdy link z wiadomości e-mail;
 • nie należy podawać zbyt wielu danych o sobie na serwisach społecznościowych;
 • należy posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe.

W przypadku gdy zauważą Państwo nieprawidłowe działania bankowości internetowej lub karty SIM, prosimy o natychmiastowe zablokowanie dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzenie w banku ostatnio wykonanych transakcji.

2018.07.02

Kolejny film o bezpieczeństwie w internecie

Zachęcamy do oglądania krótkich filmów - tym razem "Bankowość internetowa - jak dbamy o bezpieczeństwo" i "Karty płatnicze - zadbaj o bezpieczeństwo" ...Czytaj więcej >>

2018.06.28

Mechanizmu Podzielonej Płatności ( Split Payment)

Rekomendacja Związku Banków Polskich dotycząca sposobu wypełnienia papierowego formularza przelewu pod realizację płatności podzielonej.

Szczegółowy opis wypełniania formularza papierowego

2018.06.28

Mechanizmu Podzielonej Płatności ( Split Paayment)

Bank informuje, że w związku z wprowadzeniem Mechanizmu Podzielonej Płatności ( Split Payment) został utworzony rachunek do rozliczeń podatku VAT.Jego numer będzie wskazany na wyciągu bankowym rachunku podstawowego a dla korzystających z bankowości internetowej,po zalogowaniu się na swoje konto.

Informacja w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment)

2018.06.01

RODO

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w zakresie RODO:

szczegóły>>>

2018.05.22

Mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment)

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment) - prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją, która przybliża proces wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze

Informacja w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split Payment)

2018.05.16

Wypłata Dywidendy od Udziałów Członkowskich

W dniu 12.05.2018 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze, które przyjęło Uchwałę dotyczącą oprocentowania i wypłaty dywidendy od Udziałów Członkowskich za rok 2017. Stopa oprocentowania udziałów członkowskich wynosi 15% w stosunku rocznym.

 • Oprocentowanie będzie naliczone proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku Spółdzielczym w roku 2017.
 • Kwota przypadająca dla każdego członka jest naliczana od stanu udziału członkowskiego za dni pozostawania salda na rachunku udziałów w roku obrotowym 2017.
 • W zależności od dyspozycji członka dywidenda będzie wypłacana na rachunek lub w kasie banku
 • Kwota dywidendy zostanie pomniejszona o należny podatek do Urzędu Skarbowego
Zachęcamy Państwa do dołączenia do Grona Udziałowców BS w Kamiennej Górze lub powiększenia już posiadanych udziałów.

2018.04.27

Rekrutacja

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze poszukuje osoby do pracy na stanowisku ds. obsługi rachunkowo-depozytowej klienta instytucjonalnego.

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria: - wykształcenie min. średnie lub wyższe o profilu finansowym, ekonomicznym lub prawniczym - biegła znajomość programów Word, Excel - biegłe poruszanie się po przeglądarkach internetowych typu: krs-online, stat.gov, ceidg.gov - znajomość lokalnych warunków gospodarczych - znajomość misji i celów działania banków spółdzielczych - wysoka kultura osobista - łatwość nawiązywania kontaktów - dyspozycyjność i operatywność - umiejętność pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obsłudze klienta.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w sekretariacie Centrali Banku przy ul. Waryńskiego 11 lub za pośrednictwem poczty: sekretariat@bskamgora.pl w terminie do dnia 11.05.2018r, do godz.15:00.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

2018.04.25

Przelewy zagraniczne

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa funkcjonalność "Przelewy zagraniczne" w systemie bankowości internetowej. Dzięki temu zyskują Państwo możliwość składania dyspozycji przelewu środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek odbiorcy niezależnie od kraju i waluty.

Korzystając z tej formy rozliczeń należy pamiętać o wpisaniu kodu kraju przed numerem rachunku oraz wybieraniu wyłącznie kosztów "SHA" przy przelewach w walucie EURO, z rachunku prowadzonego w walucie EURO na rachunek prowadzony w walucie EURO, do krajów Unii Europejskiej.

2018.04.18

Rekrutacja

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze poszukuje osoby do pracy na stanowisku "skoczka" do zastępstw na stanowiskach kasowo - dysponenckich w jednostkach organizacyjnych Banku. Wymagana dyspozycyjność z uwagi na różny czas i miejsce wykonywanej pracy. Wskazane doświadczenie w obsłudze klienta. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w sekretariacie Centrali Banku przy ul. Waryńskiego 11 lub za pośrednictwem poczty: sekretariat@bskamgora.pl w terminie do dnia 26.04.2018r, do godz.15:00.

2018.03.23

Kredyt WIOSENNY

Nowy kredyt, oprocentowanie TYLKO 4,95% w skali roku. Czytaj więcej >>

2018.03.13

Kolejny film o bezpieczeństwie w internecie

Zachęcamy do oglądania krótkiego filmu - tym razem "Linki w poczcie - ja nie klikam".Czytaj więcej >>

2018.02.13

Rekrutacja

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze poszukuje osoby do pracy na stanowisku "skoczka" do zastępstw na stanowiskach kasowo - dysponenckich w jednostkach organizacyjnych Banku. Wymagana dyspozycyjność z uwagi na różny czas i miejsce wykonywanej pracy. Wskazane doświadczenie w obsłudze klienta. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy w sekretariacie Centrali Banku przy ul. Waryńskiego 11 lub za pośrednictwem poczty: sekretariat@bskamgora.pl w terminie do dnia 16.02.2018r

2018.02.05

Portal zakupowy

Szanowni Klienci,zachęcamy do skorzystania z Planet Plus, nowoczesnej platformy zakupowej, za pomocą której użytkownicy mogą dokonywać zakupów w ponad 850 sklepach internetowych wykorzystując szeroką ofertę zniżek i promocji. Poprzez portal Planet Plus klienci banków spółdzielczych łącznie zaoszczędzili już ponad 25 milionów złotych!

Szczegóły

2018.02.01

Nowa lokata BAJECZNA! Serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegóły


Kursy średnie NBP
2021-12-01
EUR 4,6494 -0,73%
GBP 5,4651 -0,76%
USD 4,1051 -0,40%
CHF 4,4652 -0,53%
WIBID
2021-11-30
WIBID 3M 1,86%
WIBOR
2021-11-30
WIBOR 1M 1,70%
WIBOR 3M 2,06%
WIBOR 6M 2,38%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-11-04
Stopa referencyjna 1,25
Stopa lombardowa 1,75
Redyskonto weksli 1,30