Kwota kredytu gotówkowego:

Okres kredytowania: lat miesięcy


Dane niezbędne do określenia wysokości prowizji (BS* - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze) :

mam w BS rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą
pozostali Klienci

Kredyt:

Rodzaj rat:

Kwota kredytu mieszkaniowego:

Okres kredytowania: lat miesięcy

Kredyt:

Rodzaj rat:

Opis kredytu

Kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem zmiennym lub stałym. Okres kredytowania do 25 lat (5 lat w przypadku oprocentowania stałego).
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża Banku 2,35%. Oprocentowanie stałe: 7,00%


Prowizja za udzielenie kredytu wynosi od 0,70% od kwoty udzielonego kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,847874% dla następujących założeń:
całkowita kwota kredytu: 280 576,19 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,56 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 2,35%. Równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe: tj. 238 rat w wysokości 1 502,00 PLN każda i jedna rata (ostatnia) w wysokości 1 359,42 PLN. Łączna liczba rat: 239. Całkowity koszt kredytu 84 588,31 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 78 259,23 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,75 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 910,08 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w całym okresie kredytowania wynosi 1 200,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny kredytowanej nieruchomości i kosztu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych kredytowanej nieruchomości gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 365 164,50 PLN.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze uzależnia przyznanie kredytu na ww. warunkach od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego hipotecznego na dzień 16 sierpnia 2021 r.

Podsumowanie

Całkowita kwota kredytu  PLN
Okres kredytowania w miesiącach
Oprocentowanie (w skali roku) %
Kwota odsetek  PLN
Prowizja (procentowo)  %
Kwota prowizji  PLN
Całkowity koszt kredytu (odsetki+prowizja)*  PLN
Całkowita kwota do zapłaty  PLN

* Do kosztów kredytu należy doliczyć koszty dodatkowe np.koszt ubezpieczenia (jeśli jest wymagane).
Bank wymaga obligatoryjnie jedynie ubezpieczenie nieruchomości w przypadku, gdy zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Kredytobiorca przedkłada w Banku w całym okresie kredytowania potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia tej nieruchomości.
O szczegóły pytaj w placówkach Banku.

Opis kredytu

Niniejsze wyliczenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Wyliczenie jest wyłącznie orientacyjne i uwzględnia jedynie przyjętą stopę procentową i prowizję dla wybranego kredytu. Wyliczenie nie uwzględnia innych kosztów kredytu, np. ubezpieczenia (jeśli jest wymagane w określonym przypadku).

Poniższy harmonogram uwzględnia 365 dni w roku i 30,5 dnia średnio w miesiącu, natomiast Bank udzielając kredytu nalicza odsetki wg rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku.

Przy pomocy kalkulatora kredytowego możesz wstępnie ocenić, jak kształtować się będzie spłata kredytu.

Szczegółowych informacji o kredytach udzielą Państwu pracownicy naszego banku (tel.75 754 67 23).

Harmonogram spłat kredytu


Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51