Kwota kredytu gotówkowego:

Okres kredytowania: lat miesięcy


Dane niezbędne do określenia wysokości prowizji (BS* - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze) :

mam konto ROR w BS*
nie posiadam konta ROR w BS* ale systematycznie korzystam z kredytów lub posiadam lokaty w BS*
pracuję w jednostkach publicznych (np. samorządy terytorialne, US, ZUS, sądy, prokuratury, szkoły, służby mundurowe) lub jestem emerytem/rencistą tych instytucji
pozostali Klienci

Kredyt:

Rodzaj rat:

Kwota kredytu mieszkaniowego:

Okres kredytowania: lat miesięcy

Kredyt:

Rodzaj rat:

Opis kredytu

Kredyt mieszkaniowy z oprocentowaniem zmiennym lub stałym. Okres kredytowania do 25 lat (5 lat w przypadku oprocentowania stałego).
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża Banku 2,05%. Oprocentowanie stałe: 7,00%


Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,75% od kwoty udzielonego kredytu .

RRSOK dla kredytu mieszkaniowego, w którym całkowita kwota kredytu to 50.000 zł przy oprocentowaniu zmiennym 3,72 % w skali roku i okresie kredytowania 120 miesięcy, wynosi 4,593719%. Kredyt płatny jest w 118 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 504,00 zł oraz 1 rata wysokości 525,49 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 11 791,49 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 9 997,49 zł, prowizja w wysokości 1,75% kwoty udzielonego kredytu tj. 875,00 zł, szacunkowy koszty ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego 319,00 zł oraz szacunkowy koszt prowadzenia rachunku ROR przez cały okres kredytowania 600,00 zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 61 791,49 zł pod warunkiem, że oprocentowanie kredytu lub inne koszty składające się na wysokość raty kredytu w całym okresie kredytowania nie ulegną zmianie. Informacja podana wg stanu na 11.03.2016 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Podsumowanie

Całkowita kwota kredytu  PLN
Okres kredytowania w miesiącach
Oprocentowanie (w skali roku) %
Kwota odsetek  PLN
Prowizja (procentowo)  %
Kwota prowizji  PLN
Całkowity koszt kredytu (odsetki+prowizja)*  PLN
Całkowita kwota do zapłaty  PLN

* Do kosztów kredytu należy doliczyć koszty dodatkowe np.koszt ubezpieczenia (jeśli jest wymagane).
Bank wymaga obligatoryjnie jedynie ubezpieczenie nieruchomości w przypadku, gdy zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Kredytobiorca przedkłada w Banku w całym okresie kredytowania potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia tej nieruchomości.
O szczegóły pytaj w placówkach Banku.

Opis kredytu

Niniejsze wyliczenie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Wyliczenie jest wyłącznie orientacyjne i uwzględnia jedynie przyjętą stopę procentową i prowizję dla wybranego kredytu. Wyliczenie nie uwzględnia innych kosztów kredytu, np. ubezpieczenia (jeśli jest wymagane w określonym przypadku).

Poniższy harmonogram uwzględnia 365 dni w roku i 30,5 dnia średnio w miesiącu, natomiast Bank udzielając kredytu nalicza odsetki wg rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku.

Przy pomocy kalkulatora kredytowego możesz wstępnie ocenić, jak kształtować się będzie spłata kredytu.

Szczegółowych informacji o kredytach udzielą Państwu pracownicy naszego banku (tel.75 754 67 23).

Harmonogram spłat kredytu


Kursy średnie NBP
2021-05-13
EUR 4,5447 -0,01%
GBP 5,2861 -0,20%
USD 3,7675 +0,58%
CHF 4,1472 +0,14%
WIBID
2021-05-12
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-05-12
WIBOR 1M 0,18%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,24%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior