Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych

Opis usługi:

Usługa dedykowana jest dla odbiorców dużej ilości wpłat masowych. Pozwala na sprawne zarządzanie płatnościami dłużników poprzez ich automatyczą identyfikację.

Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych wykorzystuje tzw.rachunki wirtualne. Rachunki wirtualne są generowane do rachunku bankowego odbiorcy wpłat (firmy telekomunikacyjnej, wspólnoty mieszkaniowej, itp.). Każdy kontrahent tej instytucji (czyli np. abonent, lokator) otrzymuje własny numer rachunku wirtualnego, na który ma wpłacać (abonament, czynsz). Odbiorca wpłat ma możliwość umieszczenia do 12 własnych znaków w numerze rachunku wirtualnego.Firma sama decyduje jakie 12 cyfr ma opisywać danego płatnika, np. numer polisy, numer klienta, numer telefonu, numer PESEL itp., dodatkowo, zmiana identyfikatora nie wymaga informowania o tym Banku.

Usługa daje możliwość zintegrowania informacji pochodzących z kilku Ľródeł (wpływy poprzez elixir, wpłaty gotówkowe w kasach banku), za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w jednym pliku wynikowym.

Dla kogo przeznaczona jest ta usługa:

Nabywcami tej usługi mogą być:

  • osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

w szczególności w branży energetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej, mediów, telewizji kablowej, wydawnictw, uczelni oraz Wspólnoty Mieszkaniowe, które ze względu na specyfikę swojej działalności/oferty otrzymują dużą ilość płatności o regularnym charakterze.

Warunkiem uruchomienia usługi jest posiadanie czynnego rachunku bieżącego w naszym Banku oraz korzystanie z bankowości internetowej SBI-CORPO.

Korzyści:

  • prosty dostęp przez Internet do historii transakcji danego płatnika, pozwalający na ograniczenie papierowej dokumentacji;
  • skrócenie procesu księgowania wpływów od płatników pozwalające na oszczędność czasu dzięki możliwości automatycznego wczytywania informacji o wpływach we własnym systemie księgowym z plików generowanych w SBI-CORPO;
  • wygodny dostęp do pełnego elektronicznego zestawienia realizowanych transakcji
  • szybka identyfikacja zaległych płatności
  • minimalizacja ryzyka powstania błędów związanych z identyfikacją otrzymanych płatności

Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51