Rachunek rozliczeniowy

Posiadaczem rachunku rozliczeniowego może być:

 • podmiot gospodarczy (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki.)
 • jednostka samorządu terytorialnego
 • wspólnota mieszkaniowa
 • instytucja niefinansowa

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

w zależności od typu podmiotu ubiegającego się o założenie rachunku - szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy rachunków bankowych pod numerami telefonu:

 • 075-754 67 16
 • 075-754 67 18

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą rachunku rozliczeniowego
założenie rachunku bieżącego 50 zł
założenie rachunku pomocniczego 25 zł
założenie dodatkowego rachunku VAT na wniosek Klienta 50 zł
prowadzenie rachunku bieżącego 0 zł
prowadzenie rachunku pomocniczego 0 zł
uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej 0 zł
korzystanie z usług bankowości elektronicznej 6 zł/miesiąc
wydanie karty VISA Business Debetowa 35 zł
posiadanie karty VISA Business Debetowa 2 zł/miesiąc
wpłaty i wypłaty gotówki
UWAGA!!! Prowizję można obniżyć Warunki obniżenia prowizji od wpłat gotówkowych
0,30% kwoty (min. 5zł)
wpłata gotówki za pośrednictwem wpłatomatu 0,25% kwoty (min. 2zł)
wypłata gotówki w bankomatach grupy BPS:
lista bezprowizyjnych bankomatów dostępna jest tutaj
0 zł
powiadomienie SMS 6 zł/miesiąc

Opłaty związane z poleceniami przelewu
  w bankowości elektronicznej w placówce banku
przelew wewnętrzny (w tym zlecenia stałe) 0,00 zł 2,50 zł
polecenie przelewu ELIXIR 1,70 zł 5,00 zł
polecenie przelewu ZUS, US 1,70 zł 7,00 zł
realizacja polecenia przelewu ELIXIR w ramach zlecenia stałego 1,70 zł 3,00 zł
polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 5 zł 12 zł
realizacja polecenie zapłaty 1,00 zł

Korzyści z posiadania rachunku:

 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku bez poręczycieli oraz debetu w rachunku
 • prowadzenie rozliczeń gotówkowych
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych
 • powiadamianie SMS-em o sytanie środków na rachunku po każdej zmianie salda
 • łatwy dostęp do środków na rachunku za pomocą karty płatniczej, wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów na terenie całej Polski
 • ¦rodki gromadzone na rachunku są bezpieczne - Bank nasz posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51