Kredyty inwestycyjne

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Kredyt inwestycyjny na środki trwałe:

Przeznaczenie kredytu: trwałe nakłady gospodarcze, których celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych, np.:

 • zakup lub modernizację sprzętu;
 • nabywanie lub budowa majątku trwałego;
 • restrukturyzacyjne - przebudowa struktury gospodarczej w celu uzyskania równowagi finansowej.

Podstawowe informacje:

 • okres spłaty kredytu: do 5 lat
 • oprocentowanie: zmienne
 • kwota kredytu: do 80% wartości netto inwestycji
 • prowizja: 2,50%
 • wypłata kredytu: jednorazowo w całości lub w transzach
 • Waluta:PLN

Dodatkowo pierwszą ratę można spłacać dopiero po ukończeniu inwestycji !!!

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych
Termin Oprocentowanie ZMIENNE
do 3 lat WIBOR 3M + marża 3,5-6,7 p.p.
do 5 lat WIBOR 3M + marża 3,5-7,0 p.p.

Kredyt inwestycyjny na finansowanie nieruchomości:

Przeznaczenie kredytu: finansowanie i refinansowanie nakładów na zakup przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części w tym:

 • nieruchomości z wyposażeniem w środki trwałe;
 • nakładów na remonty i modernizacje budynków przemysłowych lub usługowych;
 • nakładów na budowę budynków przemysłowych lub usługowych
 • zakupu nieruchomości pod budowę w/w budynków.

Podstawowe informacje:

 • okres spłaty kredytu: do 15 lat
 • oprocentowanie: zmienne
 • kwota kredytu: do 80% wartości netto inwestycji
 • prowizja: 2,50%
 • wypłata kredytu: jednorazowo w całości lub w transzach
 • Waluta:PLN
Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych na finansowanie nieruchomości
Termin Oprocentowanie ZMIENNE
do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,5-5,3 p.p.

Kursy średnie NBP
2019-07-22
EUR 4,2480 -0,26%
GBP 4,7205 -0,35%
USD 3,7869 +0,04%
CHF 3,8571 +0,24%
WIBID
2019-07-19
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR
2019-07-19
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior