Kredyty inwestycyjne

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Kredyt inwestycyjny na środki trwałe:

Przeznaczenie kredytu: trwałe nakłady gospodarcze, których celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych, np.:

 • zakup lub modernizację sprzętu;
 • nabywanie lub budowa majątku trwałego;
 • restrukturyzacyjne - przebudowa struktury gospodarczej w celu uzyskania równowagi finansowej.

Podstawowe informacje:

 • okres spłaty kredytu: do 5 lat
 • oprocentowanie: zmienne
 • kwota kredytu: do 80% wartości netto inwestycji
 • prowizja: 2,50%
 • wypłata kredytu: jednorazowo w całości lub w transzach
 • Waluta:PLN

Dodatkowo pierwszą ratę można spłacać dopiero po ukończeniu inwestycji !!!

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych
Termin Oprocentowanie ZMIENNE
do 3 lat WIBOR 3M + marża 3,5-6,7 p.p.
do 5 lat WIBOR 3M + marża 3,5-6,9 p.p.

Kredyt inwestycyjny na finansowanie nieruchomości:

Przeznaczenie kredytu: finansowanie i refinansowanie nakładów na zakup przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części w tym:

 • nieruchomości z wyposażeniem w środki trwałe;
 • nakładów na remonty i modernizacje budynków przemysłowych lub usługowych;
 • nakładów na budowę budynków przemysłowych lub usługowych
 • zakupu nieruchomości pod budowę w/w budynków.

Podstawowe informacje:

 • okres spłaty kredytu: do 15 lat
 • oprocentowanie: zmienne
 • kwota kredytu: do 80% wartości netto inwestycji
 • prowizja: 2,50%
 • wypłata kredytu: jednorazowo w całości lub w transzach
 • Waluta:PLN
Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych na finansowanie nieruchomości
Termin Oprocentowanie ZMIENNE
do 15 lat WIBOR 3M + marża 3,5-5,3 p.p.

Kursy średnie NBP
2021-07-23
EUR 4,5747 -0,06%
GBP 5,3349 +0,12%
USD 3,8851 +0,13%
CHF 4,2208 -0,17%
WIBID
2021-07-23
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-07-23
WIBOR 1M 0,18%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior