Bankowość internetowa

aplikacja BSGO

Bankowość mobilna w aplikacji BSGo:

Aplikacja mobilna BSGo to nowoczesne rozwiązanie do autoryzacji operacji bankowych on-line i swobodnego dostępu do rachunków za pomocą smartfona.

Korzyści dla Ciebie:

 • pełny dostęp do konta ze smartfona
 • 0zł za korzystanie z nowoczesnej bankowości mobilnej
 • logowanie przez rozpoznawanie twarzy lub odcisk palca
 • saldo rachunków widoczne przed zalogowaniem do aplikacji

Jeśli nie chcesz przepisywać kodów SMS tylko wygodnie akceptować dyspozycje w aplikacji BSGo na Twoim smartfonie musisz mieć platformę:

 • Android 6.x i nowsze lub
 • iOS 9.x i nowsze

Dla wygody przy logowaniu do aplikacji zamiast PIN-u możemy użyć danych biometrycznych:

 • odcisku palca
 • Face ID (tylko dla urządzeń z systemem iOS)

Filmy instruktażowe BSGo

Bankowość internetowa przez przeglądarkę

Jeśli chcesz korzystać ze swojego rachunku przez Internet przyjdź do Banku i aktywuj usługę Systemu Bankowości Internetowej SBI-DETAL dzięki której m.in.:

 • sprawdzisz saldo i historię swoich rachunków
 • dokonasz przelewu
 • zdefiniujesz zlecenia stałe
 • założysz lokatę
 • doładujesz telefon komórkowy

Dla bardziej wymagających Klientów oferujemy SBI-CORPO. Jest to rozszerzona wersja bankowości internetowej umożliwiająca dodatkowo m.in.zarządzanie użytkownikami.

Zakres świadczonych usług w ramach bankowości elektronicznej

Aktywacja usługi wymaga podpisania z Bankiem umowy o świadczenie usług bankowości internetowej.

Podstawowe opłaty:

Usługi bankowości elektronicznej
uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej 0 zł
korzystanie z usług bankowości elektronicznej 6 zł/miesiąc
wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym (SBI-DETAL) 0 zł
wydanie karty mikroprocesorowej (SBI-CORPO) 150 zł
wydanie czytnika kart mikroprocesorowych (SBI-CORPO) 100 zł


Kursy średnie NBP
2021-07-23
EUR 4,5747 -0,06%
GBP 5,3349 +0,12%
USD 3,8851 +0,13%
CHF 4,2208 -0,17%
WIBID
2021-07-23
WIBID 3M 0,01%
WIBOR
2021-07-23
WIBOR 1M 0,18%
WIBOR 3M 0,21%
WIBOR 6M 0,25%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior