Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy

Konto karta bi

Załóż u nas ror a kartę płatniczą i dostępy do bankowości internetowej dostaniesz "od ręki"

podczas jednej wizyty w BS, na podstawie dowodu osobistego

Posiadaczem rachunku ror może być:

 • osoba fizyczna deklarująca stałe wpływy (może ona również ustanowić pełnomocników uprawnionych do dysponowania rachunkiem lub otworzyć rachunek wspólnie ze współmałżonkiem)
 • emeryt, rencista

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

 • dowód osobisty
 • w przypadku emerytów i rencistów - ostatnia decyzja lub orzeczenie o przyznaniu świadczenia

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą rachunku ROR
założenie rachunku 0 zł
prowadzenie rachunku 5 zł / miesiąc
uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej 0 zł
korzystanie z usług bankowości elektronicznej 0 zł
wydanie pierwszej karty "niespersonalizowanej" 10 zł
wydanie pierwszej karty debetowej do rachunku 20 zł
obsługa karty debetowej 0 zł
wpłata gotówki 0 zł
wypłata gotówki w placówkach Banku i bankomatach grupy BPS: lista bezprowizyjnych bankomatów dostępna jest tutaj 0 zł
usługa bankowości telefonicznej 0 zł
usługa BS Pay (płatności mobilne) 0 zł
powiadamianie SMS 3 zł / miesiąc

Opłaty związane z poleceniami przelewu
  w bankowości elektronicznej w placówce Banku
polecenie przelewu wewnętrznego 0 zł 2 zł
polecenie przelewu 1 zł 3,50 zł
polecenie przelewu do ZUS, US 1 zł 5,00 zł
polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 4 zł 10 zł
opłata za polecenie zapłaty 1 zł

Korzyści z posiadania rachunku:

 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku płatniczym bez poręczycieli
 • bankowość elektroniczna umożliwiająca dostęp do środków 24h/dobę
 • powiadamianie SMS-em o stanie środków na rachunku po każdej zmianie salda
 • łatwy dostęp do środków na rachunku za pomocą karty płatniczej, wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów na terenie całej Polski
 • wygodne płatności mobilne za pomocą usługi BS Pay
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach oraz koncie oszczędnościowym Efekt
 • środki gromadzone na rachunku są bezpieczne - Bank nasz posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51