Lokaty

gwarancja lokat BFG
Lokata OKOLICZNOŚCIOWA

LOKATA GRZECHU WARTA

  • 1. Okres umowny: 5 miesięcy
  • 2. Minimalna wpłata: 1.000,00 PLN
  • 3. Oprocentowanie stałe (w skali roku): 0,40%
  • 4.Odsetki w przypadku zerwania lokaty: 0,01%.
Oblicz odsetki za pomocą kalkulatora lokat >>

Lokaty w walutach:

Oprocentowanie jest ZMIENNE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania USD EUR GBP
1 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01%
3 miesiące 0,02% 0,02% 0,02%
6 miesięcy 0,05% 0,05% 0,05%
12 miesięcy 0,10% 0,10% 0,10%

Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu w walucie wymienialnej, Klient otrzymuje odsetki od zdeponowanego kapitału w wysokości 0,01 stopy oprocentowania dla danego wkładu.

Lokaty PROGRESJA - 12 i 24 miesiące:

Lokata Progresja stwarza możliwość zadysponowania środkami w każdym terminie, mimo zadeklarowania na terminy umowne (12 lub 24 miesiące). Wysokość otrzymanych odsetek rośnie wraz z liczbą pełnych miesięcy przetrzymania.

Minimalna kwota lokaty:

  • PROGRESJA 12 miesięcy 1 000,-zł
  • PROGRESJA 24 miesiące 1 000,-zł
Oprocentowanie jest ZMIENNE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania PROGRESJA 12 PROGRESJA 24 Okres przetrzymania PROGRESJA 24
1 miesiąc 0,01% 0,01% 13 miesięcy 0,20%
2 miesiące 0,02% 0,01% 14 miesięcy 0,25%
3 miesiące 0,03% 0,01% 15 miesięcy 0,30%
4 miesiące 0,05% 0,02% 16 miesięcy 0,35%
5 miesięcy 0,08% 0,03% 17 miesięcy 0,40%
6 miesięcy 0,10% 0,05% 18 miesięcy 0,45%
7 miesięcy 0,10% 0,05% 19 miesięcy 0,50%
8 miesięcy 0,15% 0,05% 20 miesięcy 0,55%
9 miesięcy 0,20% 0,06% 21 miesięcy 0,60%
10 miesięcy 0,25% 0,08% 22 miesiące 0,80%
11 miesięcy 0,50% 0,10% 23 miesiące 1,00%
12 miesięcy 0,90% 0,15% 24 miesiące 1,25%

Lokaty standard:

Oprocentowanie jest ZMIENNE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania Kwota lokaty
  100-5tys.zł 5-20tys.zł 20-50tys.zł pow. 50tys.zł
1 miesiąc 0,05% 0,10% 0,10% 0,15%
3 miesiące 0,05% 0,10% 0,15% 0,20%
6 miesięcy 0,10% 0,15% 0,20% 0,25%
9 miesięcy 0,10% 0,15% 0,20% 0,25%
12 miesięcy 0,15% 0,20% 0,25% 0,30%
24 miesiące 0,15% 0,25% 0,30% 0,40%
36 miesięcy 0,15% 0,25% 0,30% 0,40%

Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,01% w skali roku.

Lokaty standard S:

Oprocentowanie jest STAŁE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania Kwota lokaty
  5-10tys.zł pow. 10tys.zł
1 miesiąc 0,05% 0,10%
3 miesiące 0,10% 0,15%

Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,01% w skali roku.

Książeczki na budownictwo mieszkaniowe:

Oprocentowanie jest zmienne w skali roku i wynosi 0,00%

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2020-09-25
EUR 4,5477 +0,45%
GBP 4,9802 +0,68%
USD 3,9016 +0,47%
CHF 4,2095 +0,23%
WIBID
2020-09-25
WIBID 3M 0,02%
WIBOR
2020-09-25
WIBOR 1M 0,20%
WIBOR 3M 0,22%
WIBOR 6M 0,26%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior