Lokaty

gwarancja lokat BFG
Lokata OKOLICZNO¦CIOWA

LOKATA GODNA ZAUFANIA

  • 1. Okres umowny: 5 miesięcy
  • 2. Minimalna wpłata: 1.000,00 PLN
  • 3. Oprocentowanie stałe (w skali roku): 0,15%
  • 4.Odsetki w przypadku zerwania lokaty: 0,01%.
Oblicz odsetki za pomocą kalkulatora lokat >>

Lokaty w walutach:

Oprocentowanie jest ZMIENNE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania USD EUR GBP
1 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01%
3 miesiące 0,02% 0,02% 0,02%
6 miesięcy 0,03% 0,03% 0,03%
12 miesięcy 0,05% 0,05% 0,05%

Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu w walucie wymienialnej, Klient otrzymuje odsetki od zdeponowanego kapitału w wysokości 0,01 stopy oprocentowania dla danego wkładu.

Lokaty PROGRESJA - 12 i 24 miesiące:

Lokata Progresja stwarza możliwość zadysponowania środkami w każdym terminie, mimo zadeklarowania na terminy umowne (12 lub 24 miesiące). Wysokość otrzymanych odsetek rośnie wraz z liczbą pełnych miesięcy przetrzymania.

Minimalna kwota lokaty:

  • PROGRESJA 12 miesięcy 1 000,-zł
  • PROGRESJA 24 miesiące 1 000,-zł
Oprocentowanie jest ZMIENNE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania PROGRESJA 12 PROGRESJA 24 Okres przetrzymania PROGRESJA 24
1 miesiąc 0,00% 0,00% 13 miesięcy 0,03%
2 miesiące 0,00% 0,00% 14 miesięcy 0,03%
3 miesiące 0,00% 0,00% 15 miesięcy 0,03%
4 miesiące 0,01% 0,00% 16 miesięcy 0,05%
5 miesięcy 0,02% 0,00% 17 miesięcy 0,05%
6 miesięcy 0,03% 0,01% 18 miesięcy 0,05%
7 miesięcy 0,03% 0,01% 19 miesięcy 0,07%
8 miesięcy 0,04% 0,01% 20 miesięcy 0,07%
9 miesięcy 0,04% 0,01% 21 miesięcy 0,10%
10 miesięcy 0,05% 0,02% 22 miesiące 0,30%
11 miesięcy 0,10% 0,02% 23 miesiące 0,50%
12 miesięcy 0,40% 0,02% 24 miesiące 0,60%

Lokaty standard:

Oprocentowanie jest ZMIENNE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania Kwota lokaty
  100-5tys.zł 5-20tys.zł 20-50tys.zł pow. 50tys.zł
1 miesiąc 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
3 miesiące 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
6 miesięcy 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
9 miesięcy 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
12 miesięcy 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
24 miesiące 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
36 miesięcy 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,01% w skali roku.

Lokaty standard S:

Oprocentowanie jest STAŁE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania Kwota lokaty
  5-10tys.zł pow. 10tys.zł
1 miesiąc 0,01% 0,01%
3 miesiące 0,01% 0,01%

Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,01% w skali roku.

Książeczki na budownictwo mieszkaniowe:

Oprocentowanie jest zmienne w skali roku i wynosi 0,00%

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51