Kursy walut w naszym Banku

Kursy w naszym BS
SymbolSkupSprzedaż
Dewizy
EUR4.36134.5663
GBP4.73205.0107
USD3.68513.8587
CHF4.02314.2596
Pieniądze
EUR4.33044.5978
GBP4.70795.0353
USD3.65893.8853
CHF3.99034.2931

Kursy średnie NBP
2020-09-18
EUR 4,4574 +0,13%
GBP 4,8811 -0,13%
USD 3,7585 -0,34%
CHF 4,1378 -0,08%
WIBID
2020-09-18
WIBID 3M 0,03%
WIBOR
2020-09-18
WIBOR 1M 0,20%
WIBOR 3M 0,23%
WIBOR 6M 0,26%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior