Kursy walut w naszym Banku

Kursy w naszym BS
SymbolSkupSprzedaż
Dewizy
EUR4.37174.5769
GBP4.83065.1149
USD3.84964.0308
CHF4.06624.3051
Pieniądze
EUR4.34064.6085
GBP4.80605.1400
USD3.82234.0586
CHF4.03314.3389

Kursy średnie NBP
2020-07-13
EUR 4,4745 +0,00%
GBP 4,9886 -0,11%
USD 3,9564 -0,21%
CHF 4,2006 -0,22%
WIBID
2020-07-10
WIBID 3M 0,06%
WIBOR
2020-07-10
WIBOR 1M 0,23%
WIBOR 3M 0,26%
WIBOR 6M 0,28%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior