Kursy walut w naszym Banku

Kursy w naszym BS
SymbolSkupSprzedaż
Dewizy
EUR4.36114.5660
GBP4.80815.0913
USD3.88014.0629
CHF4.07814.3179
Pieniądze
EUR4.33014.5976
GBP4.78365.1163
USD3.85264.0909
CHF4.04494.3518

Kursy średnie NBP
2020-07-03
EUR 4,4671 +0,03%
GBP 4,9560 +0,12%
USD 3,9764 +0,60%
CHF 4,2018 +0,23%
WIBID
2020-07-03
WIBID 3M 0,06%
WIBOR
2020-07-03
WIBOR 1M 0,23%
WIBOR 3M 0,26%
WIBOR 6M 0,28%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-05-29
Stopa referencyjna 0,10
Stopa lombardowa 0,50
Redyskonto weksli 0,11

kredyt senior