Kursy walut w naszym Banku

Kursy w naszym BS
SymbolSkupSprzedaż
Dewizy
EUR4.17524.3749
GBP4.91215.2055
USD3.76183.9421
CHF3.78544.0111
Pieniądze
EUR4.14564.4051
GBP4.88705.2310
USD3.73513.9693
CHF3.75464.0426

Kursy średnie NBP
2019-12-05
EUR 4,2777 -0,04%
GBP 5,0651 +0,40%
USD 3,8566 -0,21%
CHF 3,8989 -0,24%
WIBID
2019-12-04
WIBID 3M 1,51%
WIBOR
2019-12-04
WIBOR 1M 1,63%
WIBOR 3M 1,71%
WIBOR 6M 1,79%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior