Kursy walut w naszym Banku

Kursy w naszym BS
SymbolSkupSprzedaż
Dewizy
EUR4.13684.3354
GBP4.82225.1111
USD3.73223.9117
CHF3.83054.0596
Pieniądze
EUR4.10744.3653
GBP4.79765.1362
USD3.70573.9387
CHF3.79934.0915

Kursy średnie NBP
2020-01-20
EUR 4,2447 +0,24%
GBP 4,9698 +0,03%
USD 3,8277 +0,59%
CHF 3,9539 +0,33%
WIBID
2020-01-20
WIBID 3M 1,51%
WIBOR
2020-01-20
WIBOR 1M 1,63%
WIBOR 3M 1,71%
WIBOR 6M 1,79%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior