Kursy walut w naszym Banku

Kursy w naszym BS
SymbolSkupSprzedaż
Dewizy
EUR4.17474.3744
GBP5.00405.3030
USD3.85944.0444
CHF3.90904.1421
Pieniądze
EUR4.14514.4046
GBP4.97855.3290
USD3.83204.0723
CHF3.87714.1746

Kursy średnie NBP
2020-02-18
EUR 4,2714 +0,50%
GBP 5,1271 +0,32%
USD 3,9448 +0,66%
CHF 4,0218 +0,74%
WIBID
2020-02-18
WIBID 3M 1,51%
WIBOR
2020-02-18
WIBOR 1M 1,63%
WIBOR 3M 1,71%
WIBOR 6M 1,79%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior