Kredyt gotówkowy dla pracowników finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb mundurowych

Oferta kierowana jest do:

osób zatrudnionych w jednostkach publicznych (w tym między innymi do pracowników samorządu terytorialnego, urzędów skarbowych, ZUS, sądów, prokuratur, szkół a także służb mundurowych podległych MON i MSWiA). Z kredytu korzystać mogą również emeryci i renciści tych instytucji.

Aby otrzymać kredyt:

Wystarczy posiadać lub założyć w Naszym Banku rachunek osobisty ROR. Jeżeli na rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze, od co najmniej 6 miesięcy wpływa wynagrodzenie / emerytura / renta nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie kredytu,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.

Warunki kredytowania:

 • Kredyt gotówkowy na dowolny cel,
 • Atrakcyjne oprocentowanie w skali roku:
  Stałe: 5,00% dla kredytów do 2 lat
  Zmienne: WIBOR 6M + marża 3,50%,
 • Prowizja: 2,00% od kwoty kredytu,
 • Okres kredytowania do 5 lat,
 • Wysokość kredytu do 10-cio krotności wynagrodzenia netto.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Zabezpieczenie kredytu: Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem z tym, że podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco.

RRSO dla kredytu gotówkowy dla pracowników finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb mundurowych, w którym całkowita kwota kredytu to 32 470,59 zł przy oprocentowaniu zmiennym 3,75% w skali roku (tj. stopa referencyjne WIBOR 6M wynosząca aktualnie 0,25% + marża Banku 3,50%) i okresie kredytowania 43 miesiące, wynosi 5,387754%. Kredyt płatny jest w 41 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 826,00 zł oraz 1 rata w wysokości 846,50 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 3 106,32 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 2 241,91 zł, prowizja w wysokości 2,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 649,41 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 215,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 35 576,91 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu gotówkowy dla pracowników finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb mundurowych na dzień 28 maja 2021 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.


Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51