NOWOŚĆ!!! Kredyt gotówkowy dla pracowników finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb mundurowych

Oferta kierowana jest do:

osób zatrudnionych w jednostkach publicznych (w tym między innymi do pracowników samorządu terytorialnego, urzędów skarbowych, ZUS, sądów, prokuratur, szkół a także służb mundurowych podległych MON i MSWiA). Z kredytu korzystać mogą również emeryci i renciści tych instytucji.

Aby otrzymać kredyt:

Wystarczy posiadać lub założyć w Naszym Banku rachunek osobisty ROR. Jeżeli na rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze, od co najmniej 6 miesięcy wpływa wynagrodzenie / emerytura / renta nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie kredytu,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia.

Warunki kredytowania:

 • Kredyt gotówkowy na dowolny cel,
 • Atrakcyjne oprocentowanie w skali roku:
  Stałe: 5,00% dla kredytów do 2 lat
  Zmienne: WIBOR 6M + marża 3,50%,
 • Prowizja: 2,00% od kwoty kredytu,
 • Okres kredytowania do 5 lat,
 • Wysokość kredytu do 10-cio krotności wynagrodzenia netto.

Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Zabezpieczenie kredytu: Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem z tym, że podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco.

RRSO kredytu gotówkowego dla pracowników finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb mundurowych, w którym całkowita kwota kredytu to 10 000,00 zł przy oprocentowaniu zmiennym 5,31% w skali roku (tj. WIBOR 6M wynoszący na dzień 10.03.2017 r. 1,81% + marża Banku 3,50%) i okresie kredytowania 60 miesięcy, wynosi 7,469116%. Kredyt płatny jest w 58 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 194,00 zł oraz 1 rata w wysokości 164,55 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 916,55 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 1 416,55 zł, prowizja w wysokości 2,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 200,00 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 300,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 11 916,55 zł. Informacja podana wg stanu na 10.03.2017 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.


Kursy średnie NBP
2019-10-18
EUR 4,2844 -0,01%
GBP 4,9671 +0,43%
USD 3,8503 -0,35%
CHF 3,8969 +0,17%
WIBID
2019-10-18
WIBID 3M 1.51 %
WIBOR
2019-10-18
WIBOR 1M 1.63 %
WIBOR 3M 1.71 %
WIBOR 6M 1.79 %

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior