Kredyty na zakup nieruchomości na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Kredyty dla osób fizycznych na zakup nieruchomości na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

Podstawowe informacje:

  • Maksymalny okres kredytowania: do 10 lat
  • Waluta: PLN
  • Prowizja: 1,50%
  • Wypłata kredytu: jednorazowo w całości lub w transzach
  • Wkład własny: min.20%
  • Prowizja za udzielenie kredytu 2,50%
Oprocentowanie (w skali roku)
Termin Oprocentowanie zmienne
do 10 lat stopa referencyjna NBP + marża 4,0 p.p.

RRSOK dla kredytu na zakup nieruchomości, w którym całkowita kwota kredytu to 41 00 zł przy oprocentowaniu zmiennym 5,50% w skali roku (tj. stopa referencyjna NBP wynosząca aktualnie 1,50% + marża Banku 4,00%) i okresie kredytowania 96 miesięcy, wynosi 6,583512%.
Kredyt płatny jest w 94 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 536,00 zł oraz 1 rata wysokości 499,38 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 11227,38 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 9 883,38 zł, prowizja w wysokości 2,50% kwoty udzielonego kredytu tj. 1 025,00 zł oraz szacunkowy koszty ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego 319,00 zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 52 227,387 zł pod warunkiem, że oprocentowanie kredytu lub inne koszty składające się na wysokość raty kredytu w całym okresie kredytowania nie ulegną zmianie.
Informacja podana wg stanu na 02.05.2016r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Przeznaczenie kredytu:

  • zakup działki (także rolnej)
  • zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z zabudowaniami (mieszkalnymi i/lub gospodarczymi)

Kursy średnie NBP
2019-09-16
EUR 4,3262 -0,31%
GBP 4,8609 -0,20%
USD 3,9116 -0,01%
CHF 3,9500 -0,27%
WIBID
2019-09-16
WIBID 3M 1.52 %
WIBOR
2019-09-16
WIBOR 1M 1.64 %
WIBOR 3M 1.72 %
WIBOR 6M 1.79 %

Administratorem stawek WIBID i WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.Stawki WIBOR są publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior