Kredyty gotówkowe

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Kredyt

Kredyt okolicznościowy "WAKACYJNY":

 • okres spłaty kredytu do 18 miesięcy
 • minimalna kwota kredytu 1 000 zł
 • oprocentowanie STAŁE jedynie 4,95% (w skali roku)
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 4,00% (min.60,00zł)

RRSO dla kredytu okolicznoœciowego WAKACYJNEGO, w którym całkowita kwota kredytu to 3 824,00 zł przy oprocentowaniu stałym 4,95% w skali roku i okresie kredytowania 18 miesięcy, wynosi 14,329639%. Kredyt płatny jest w 16 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 234,00 oraz 1 rata w wysokoœci 226,68 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 389,64 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 146,68 zł, prowizja w wysokoœci 4,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 152,96 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 90,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 4 213,64 zł. Informacja podana wg stanu na 25.06.2019 r. Szczegóły oferty sš dostępne w placówkach Banku.

NOWE, KORZYSTNE WARUNKI !!!

Kredyt senior

Kredyt Senior:

 • dla emerytów i rencistów posiadających w Banku ROR
 • kwota kredytu nawet do 30 000,00 zł
 • okres spłaty kredytu nawet do 36 miesięcy
 • oprocentowanie dla kredytu STAŁE lub ZMIENNE już od 8,80% (w skali roku)
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min. 50,00zł)

RRSOK dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne Senior, w którym całkowita kwota kredytu to 5 100,00 zł przy oprocentowaniu stałym 8,80% w skali roku i okresie kredytowania 12 miesięcy, wynosi 16,394747%.
Kredyt płatny jest w 10 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 488,00 oraz 1 rata w wysokości 484,40 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 451,90 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 264,40 zł, prowizja w wysokości 2,50% od kwoty udzielonego kredytu tj. 127,500 zł i opłata w wysokości 60,00 zł za prowadzenie przez okres 12 miesięcy rachunku ROR Kredytobiorcy.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 5 551,90 zł
Informacja podana wg stanu na 02.05.2016r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Kredyty gotówkowe konsumpcyjne:

 • okres spłaty kredytu do 5 lat
 • oprocentowanie STAŁE w skali roku 10 % (max do 3 lat)
 • oprocentowanie ZMIENNE w skali roku stopa referencyjna NBP + marża 8,5 p.p.
 • kwota kredytu do 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 4,00%

Warunki obniżenia oprocentowania i prowizji >>>

RRSOK dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne, w którym całkowita kwota kredytu to 13 800,00 zł przy oprocentowaniu zmiennym 10,00 % w skali roku (tj. stopa referencyjne NBP wynosząca aktualnie 1,50% + marża Banku 8,50%) i okresie kredytowania 60 miesięcy, wynosi 12,401332%.
Kredyt płatny jest w 58 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 299,00 zł oraz 1 rata wysokości 331,38 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 4 425,38zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 3 873,38 zł prowizja w wysokości 4,0% kwoty udzielonego kredytu tj. 552,00zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 18 225,38 zł pod warunkiem, że oprocentowanie kredytu lub inne koszty składające się na wysokość raty kredytu w całym okresie kredytowania nie ulegną zmianie.
Informacja podana wg stanu na 02.05.2016r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2019-09-16
EUR 4,3262 -0,31%
GBP 4,8609 -0,20%
USD 3,9116 -0,01%
CHF 3,9500 -0,27%
WIBID
2019-09-16
WIBID 3M 1.52 %
WIBOR
2019-09-16
WIBOR 1M 1.64 %
WIBOR 3M 1.72 %
WIBOR 6M 1.79 %

Administratorem stawek WIBID i WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.Stawki WIBOR są publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior