Kredyty gotówkowe

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Kredyt

Kredyt "OKAZJONALNY":

  • okres spłaty kredytu do 36 miesięcy
  • minimalna kwota kredytu 1 000 zł
  • oprocentowanie STAŁE jedynie 5,50% (w skali roku)
  • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min.60,00zł)

RRSO dla kredytu OKAZJONALNEGO, w którym całkowita kwota kredytu to 10 217,31 zł przy oprocentowaniu stałym 5,50% w skali roku i okresie kredytowania 26 miesięcy, wynosi 9,402496%. Kredyt płatny jest w 24 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 434,00 zł oraz 1 rata w wysokości 426,11 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 010,23 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 624,80 zł, prowizja w wysokości 2,50% od kwoty udzielonego kredytu tj. 255,43 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 130,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 11 227,54 zł. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu OKAZJONALNEGO na dzień 28 maja 2021 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne:

  • okres spłaty kredytu do 5 lat
  • oprocentowanie STAŁE w skali roku 7,20% (max do 3 lat)
  • oprocentowanie ZMIENNE w skali roku stopa referencyjna NBP + marża 7,10 %
  • kwota kredytu do 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy
  • prowizja za udzielenie kredytu już od 4,00%

Warunki obniżenia oprocentowania i prowizji >>>

RRSO dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne, w którym całkowita kwota kredytu to 30 000,00 zł przy oprocentowaniu zmiennym 7,20% w skali roku (tj. stopa referencyjne NBP wynosząca aktualnie 0,10% + marża Banku 7,10%) i okresie kredytowania 60 miesięcy, wynosi 9,331030%. Kredyt płatny jest w 58 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 606,00 zł oraz 1 rata w wysokości 586,41 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 6 934,41 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 5 734,41 zł, prowizja w wysokości 4,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 1 200,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 36 934,41 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne na dzień 28 maja 2021 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2021-12-01
EUR 4,6494 -0,73%
GBP 5,4651 -0,76%
USD 4,1051 -0,40%
CHF 4,4652 -0,53%
WIBID
2021-11-30
WIBID 3M 1,86%
WIBOR
2021-11-30
WIBOR 1M 1,70%
WIBOR 3M 2,06%
WIBOR 6M 2,38%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-11-04
Stopa referencyjna 1,25
Stopa lombardowa 1,75
Redyskonto weksli 1,30