Kredyty gotówkowe

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu !!!

Kredyt

Kredyt "OKAZJONALNY":

 • okres spłaty kredytu do 36 miesięcy
 • minimalna kwota kredytu 1 000 zł
 • oprocentowanie STAŁE jedynie 5,50% (w skali roku)
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min.60,00zł)

RRSO dla kredytu OKAZJONALNEGO, w którym całkowita kwota kredytu to 7 524,00 zł przy oprocentowaniu stałym 5,50% w skali roku i okresie kredytowania 36 miesięcy, wynosi 9,105505%. Kredyt płatny jest w 34 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 233,00 oraz 1 rata w wysokoœci 247,03 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 013,13 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 645,03 zł, prowizja w wysokoœci 2,50% od kwoty udzielonego kredytu tj. 188,10 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 180,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 8 537,13 zł. Informacja podana wg stanu na 25.09.2019 r. Szczegóły oferty sš dostępne w placówkach Banku.

NOWE, KORZYSTNE WARUNKI !!!

Kredyt senior

Kredyt Senior:

 • dla emerytów i rencistów posiadających w Banku ROR
 • kwota kredytu nawet do 30 000,00 zł
 • okres spłaty kredytu nawet do 36 miesięcy
 • oprocentowanie dla kredytu STAŁE lub ZMIENNE 8,00% (w skali roku)
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 2,50% (min. 50,00zł)

RRSOK dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne Senior, w którym całkowita kwota kredytu to 5 100,00 zł przy oprocentowaniu stałym 8,80% w skali roku i okresie kredytowania 12 miesięcy, wynosi 16,394747%.
Kredyt płatny jest w 10 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 488,00 oraz 1 rata w wysokości 484,40 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 451,90 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 264,40 zł, prowizja w wysokości 2,50% od kwoty udzielonego kredytu tj. 127,500 zł i opłata w wysokości 60,00 zł za prowadzenie przez okres 12 miesięcy rachunku ROR Kredytobiorcy.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 5 551,90 zł
Informacja podana wg stanu na 02.05.2016r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Kredyty gotówkowe konsumpcyjne:

 • okres spłaty kredytu do 5 lat
 • oprocentowanie STAŁE w skali roku 8,00% (max do 3 lat)
 • oprocentowanie ZMIENNE w skali roku stopa referencyjna NBP + marża 8,00 %
 • kwota kredytu do 10-krotności średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy
 • prowizja za udzielenie kredytu już od 4,00%

Warunki obniżenia oprocentowania i prowizji >>>

RRSOK dla kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne, w którym całkowita kwota kredytu to 13 800,00 zł przy oprocentowaniu zmiennym 10,00 % w skali roku (tj. stopa referencyjne NBP wynosząca aktualnie 1,50% + marża Banku 8,50%) i okresie kredytowania 60 miesięcy, wynosi 12,401332%.
Kredyt płatny jest w 58 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych po 299,00 zł oraz 1 rata wysokości 331,38 zł.
Całkowity koszt kredytu wynosi 4 425,38zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 3 873,38 zł prowizja w wysokości 4,0% kwoty udzielonego kredytu tj. 552,00zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 18 225,38 zł pod warunkiem, że oprocentowanie kredytu lub inne koszty składające się na wysokość raty kredytu w całym okresie kredytowania nie ulegną zmianie.
Informacja podana wg stanu na 02.05.2016r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2020-05-29
EUR 4,4503 +0,54%
GBP 4,9213 -0,21%
USD 4,0031 -0,53%
CHF 4,1621 +0,31%
WIBID
2020-05-28
WIBID 3M 0,48%
WIBOR
2020-05-28
WIBOR 1M 0,64%
WIBOR 3M 0,68%
WIBOR 6M 0,69%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2020-04-09
Stopa referencyjna0,50
Stopa lombardowa1,00
Redyskonto weksli0,55

kredyt senior