Kredyt gotówkowy na cele EKOLOGICZNE i nie tylko…..

Kredyt ekologiczny

Planujesz wymienić stary piec opalany węglem na nowoczesną pompę ciepła czy ogrzewanie gazowe, chcesz czerpać tańszą energię ze słońca lub ocieplić dom. Z kredytem EKOLOGICZNYM w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze zrealizujesz przedsięwzięcia polegające na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

 • okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
 • materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
 • odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
 • domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
 • systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
 • ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z odpowiednią klasą energooszczędności),
 • rowerów i innego sprzętu sportowego,
 • samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
 • innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
 • cel dowolny pod warunkiem, że minimum 80%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne,
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele wymienione powyżej, pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu.


Podstawowe informacje

 • Minimalna kwota kredytu to 1.000,00 zł
 • Maksymalna kwota kredytu to nawet 100 000,00 zł
 • Przy okresie kredytowania do 3 lat oprocentowanie jest stałe i wynosi 4,50% w skali roku.
 • Przy okresie kredytowania powyżej 3 lat oprocentowanie (w skali roku) jest zmienne uzależnione od stopy referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku która wynosi 4,60%.
 • Prowizja za udzielenie kredytu już od 2,00%.
 • Okres kredytowania nawet do 96 miesięcy.

RRSO dla kredytu EKOLOGICZNEGO, w którym całkowita kwota kredytu to 10 000,00 PLN przy oprocentowaniu stałym 4,50% w skali roku i okresie kredytowania 36 miesięcy, wynosi 7,131240 %. Kredyt płatny jest w 34 miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych równych po 306,00 PLN każda oraz 1 rata w wysokości 323,22 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 107,22 PLN, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 727,22 PLN, prowizja w wysokości 2,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 200,00PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 180,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 11 107,22 PLN. Informacja podana wg stanu na 01.02.2021 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.


Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51