Karta VISA CLASSIC DEBETOWA

Karta Visa Classic Debetowa

Posiadaczem karty może być:

 • Każda osoba fizyczna, która zawarła z naszym Bankiem umowę rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego (ROR)

Ogólne warunki:

 • Klient może otrzymać kartę już po pierwszym wpływie środków na jego rachunek
 • Limity transakcji dokonywanych za pomocą karty - do wysokości środków na rachunku Klienta, ale nie więcej niż:
  - dla wypłat w bankomatach - 10 tys.zł dziennie
  - dla płatności w sklepach - 10 tys.zł dziennie
 • Rezygnację z karty należy zgłosić nie później niż miesiąc przed upływem terminu jej ważności.
 • W przypadku wprowadzenie trzykrotnie błędnego nr PIN karta zostaje zablokowana. Istnieje możliwość przeprowadzenia transakcji w bankomacie następnego dnia po północy, jeśli wprowadzony zostanie prawidłowy kod PIN (jest tylko jedna próba). Istnieje również możliwość awaryjnego odblokowania karty w tym samym dniu przez konsultantów Contact Center pod nr tel. 801 321 456 lub 86 215 50 00.

Zalety kart:

 • Umożliwiają płatności za towary lub usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS
 • Umożliwiają wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS (sprawdź, gdzie znajdziesz bankomat bezprowizyjny - lista bankomatów bezprowizyjnych)
 • Działają w trybie on-line - wypłata gotówki lub płatność kartą od razu obciąża rachunek, a każdy wpływ na rachunek w tej samej chwili powiększa kwotę dostępnych środków na karcie
 • Umożliwiają płatności bez fizycznego okazywania karty, dokonywanych w Internecie.
 • Umożliwiają zmianę numeru PIN w bankomatch grupy BPS (Banku BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych) obsługiwanych przez IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A..
Podstawowe opłaty
wydanie nowej karty bez opłat
wznowienie karty 30zł
okres ważności karty 36 miesięcy
opłata miesięczna za posiadanie karty bez opłat
wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami - lista bankomatów bezprowizyjnych bez opłat
wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 4zł
wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00 % (nie mniej niż 10 zł)
płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez opłat
wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5zł

Kursy średnie NBP
2019-09-16
EUR 4,3262 -0,31%
GBP 4,8609 -0,20%
USD 3,9116 -0,01%
CHF 3,9500 -0,27%
WIBID
2019-09-16
WIBID 3M 1.52 %
WIBOR
2019-09-16
WIBOR 1M 1.64 %
WIBOR 3M 1.72 %
WIBOR 6M 1.79 %

Administratorem stawek WIBID i WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie.Stawki WIBOR są publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior