Karta VISA CLASSIC DEBETOWA

Karta Visa Classic Debetowa

Posiadaczem karty może być:

 • Każda osoba fizyczna, która zawarła z naszym Bankiem umowę rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego (ROR)

Ogólne warunki:

 • Klient może otrzymać kartę już po pierwszym wpływie środków na jego rachunek
 • Limity transakcji dokonywanych za pomocą karty - do wysokości środków na rachunku Klienta, ale nie więcej niż:
  - dla wypłat w bankomatach - 10 tys.zł dziennie
  - dla płatności w sklepach - 10 tys.zł dziennie
  - dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej na terenie Polski bez użycia kodu PIN - 100 zł
 • Rezygnację z karty należy zgłosić nie później niż miesiąc przed upływem terminu jej ważności.
 • W przypadku wprowadzenie trzykrotnie błędnego nr PIN karta zostaje zablokowana. Istnieje możliwość przeprowadzenia transakcji w bankomacie następnego dnia po północy, jeśli wprowadzony zostanie prawidłowy kod PIN (jest tylko jedna próba). Istnieje również możliwość awaryjnego odblokowania karty w tym samym dniu przez konsultantów Contact Center pod nr tel. 801 321 456 lub 86 215 50 00.

Zalety kart:

 • Umożliwiają płatności za towary lub usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS
 • Umożliwiają wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS (sprawdź, gdzie znajdziesz bankomat bezprowizyjny - lista bankomatów bezprowizyjnych)
 • Działają w trybie on-line - wypłata gotówki lub płatność kartą od razu obciąża rachunek, a każdy wpływ na rachunek w tej samej chwili powiększa kwotę dostępnych środków na karcie
 • Umożliwiają płatności bez fizycznego okazywania karty, dokonywanych w Internecie.
 • Umożliwiają zmianę numeru PIN w bankomatch grupy BPS (Banku BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych) obsługiwanych przez IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A..
Podstawowe opłaty
wydanie pierwszej karty do rachunku 20zł
wznowienie karty 35zł
okres ważności karty 36 miesięcy
opłata miesięczna za posiadanie karty bez opłat
wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami - lista bankomatów bezprowizyjnych bez opłat
wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 5zł
wypłata gotówki w bankomatach za granicą - na terenie EOG 5zł
wypłata gotówki w bankomatach za granicą - na terenie poza EOG 2,00 % (nie mniej niż 15 zł)
płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju i za granicą bez opłat
wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5zł

Kursy średnie NBP
2021-10-15
EUR 4,5733 -0,08%
GBP 5,4083 +0,11%
USD 3,9413 +0,03%
CHF 4,2691 -0,29%
WIBID
2021-10-15
WIBID 3M 0,49%
WIBOR
2021-10-15
WIBOR 1M 0,57%
WIBOR 3M 0,69%
WIBOR 6M 0,85%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-10-07
Stopa referencyjna 0,50
Stopa lombardowa 1,00
Redyskonto weksli 0,51