Lokaty

gwarancja lokat BFG
Lokata OKOLICZNOŚCIOWA

LOKATA ROCZNICOWA

  • 1. Okres umowny: 6 miesięcy
  • 2. Minimalna wpłata: 1.000,00 PLN
  • 3. Oprocentowanie stałe (w skali roku): 1,60%

  • 4. Odsetki w przypadku zerwania lokaty: oprocentowanie a`vista.
Oblicz odsetki za pomocą kalkulatora lokat >>

Lokaty w walutach:

Oprocentowanie jest ZMIENNE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania USD EUR GBP
1 miesiąc 0,05% 0,05% 0,05%
3 miesiące 0,15% 0,10% 0,15%
6 miesięcy 0,20% 0,20% 0,25%
12 miesięcy 0,25% 0,30% 0,50%

Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu w walucie wymienialnej, Klient otrzymuje odsetki od zdeponowanego kapitału w wysokości 0,01 stopy oprocentowania dla danego wkładu.

Lokaty PROGRESJA - 12 i 24 miesiące:

Lokata Progresja stwarza możliwość zadysponowania środkami w każdym terminie, mimo zadeklarowania na terminy umowne (12 lub 24 miesiące). Wysokość otrzymanych odsetek rośnie wraz z liczbą pełnych miesięcy przetrzymania.

Minimalna kwota lokaty:

  • PROGRESJA 12 miesięcy 1 000,-zł
  • PROGRESJA 24 miesiące 1 000,-zł
Oprocentowanie jest ZMIENNE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania PROGRESJA 12 PROGRESJA 24 Okres przetrzymania PROGRESJA 24
1 miesiąc 0,10% 0,05% 13 miesięcy 1,00%
2 miesiące 0,15% 0,10% 14 miesięcy 1,10%
3 miesiące 0,20% 0,15% 15 miesięcy 1,20%
4 miesiące 0,25% 0,20% 16 miesięcy 1,25%
5 miesięcy 0,30% 0,25% 17 miesięcy 1,30%
6 miesięcy 0,35% 0,30% 18 miesięcy 1,35%
7 miesięcy 0,40% 0,35% 19 miesięcy 1,40%
8 miesięcy 0,45% 0,40% 20 miesięcy 1,45%
9 miesięcy 0,95% 0,45% 21 miesięcy 1,50%
10 miesięcy 1,00% 0,50% 22 miesiące 1,60%
11 miesięcy 1,50% 0,55% 23 miesiące 1,75%
12 miesięcy 1,75% 0,70% 24 miesiące 2,25%

Lokaty standard:

Oprocentowanie jest ZMIENNE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania Kwota lokaty
  100-5tys.zł 5-20tys.zł 20-50tys.zł pow. 50tys.zł
1 miesiąc 0,30% 0,35% 0,40% 0,50%
3 miesiące 0,35% 0,40% 0,50% 0,75%
6 miesięcy 0,40% 0,50% 0,65% 1,00%
9 miesięcy 0,40% 0,50% 0,70% 1,00%
12 miesięcy 0,50% 0,80% 1,05% 1,50%
24 miesiące 0,60% 1,40% 1,60% 2,10%
36 miesięcy 0,60% 1,40% 1,60% 2,10%

Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,05% w skali roku.

Lokaty standard S:

Oprocentowanie jest STAŁE i zależy od okresu przetrzymania środków:
Okres przetrzymania Kwota lokaty
  5-10tys.zł pow. 10tys.zł
1 miesiąc 0,50% 0,60%
3 miesiące 0,70% 0,80%

Odsetki w przypadku zerwania lokat przed terminem - 0,05% w skali roku.

Książeczki na budownictwo mieszkaniowe:

Oprocentowanie jest zmienne w skali roku i wynosi 0,75%

Do pobrania:


Kursy średnie NBP
2018-12-14
EUR 4,3021 +0,20%
GBP 4,7940 +0,32%
USD 3,8095 +0,94%
CHF 3,8202 +0,44%
WIBID
2018-12-13
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR
2018-12-13
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior