Strona główna » Klienci indywidualni » Kredyty » Kredyt EKOLOGICZNY

Kredyt ekologiczny

Żyj w zgodzie z naturą. Kredyt na cele ekologiczne i nie tylko.

okres spłaty kredytu do 96 miesięcy
przy okresie kredytowania do 3 lat oprocentowanie jest STAŁE i wynosi jedynie 8,00% (w skali roku)
przy okresie kredytowania powyżej 3 lat oprocentowanie (w skali roku) jest zmienne uzależnione od stopy referencyjnej WIBOR 3M i marży ustalanej indywidualnie
prowizja za udzielenie kredytu już od 2,00%
kwota kredytu do 100 tys.zł

Kalkulator

Planujesz wymienić stary piec opalany węglem na nowoczesną pompę ciepła czy ogrzewanie gazowe, chcesz czerpać tańszą energię ze słońca lub ocieplić dom?

Z kredytem EKOLOGICZNYM w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze zrealizujesz przedsięwzięcia polegające na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych.

Przeznaczenie kredytu EKOLOGICZNEGO

Z kredytem EKOLOGICZNYM zrealizujesz przedsięwzięcia polegające na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
przydomowych oczyszczalni ścieków,kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z odpowiednią klasą energooszczędności),
rowerów i innego sprzętu sportowego,
samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
cel dowolny pod warunkiem, że minimum 80%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne,
refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele wymienione powyżej, pod warunkiem iż zostały one poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu.

RRSO dla kredytów z oprocentowaniem stałym

RRSO dla kredytu EKOLOGICZNEGO, w którym całkowita kwota kredytu to 26 000,00 PLN przy oprocentowaniu stałym 8,00% w skali roku i okresie kredytowania 33 miesiące, wynosi 10,312326%. Kredyt płatny jest w 31 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych po 911,00 PLN oraz 1 rata w wysokości 910,31 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 3 836,31 PLN, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 3 151,31 PLN, prowizja w wysokości 2,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 520,00 PLN, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 165,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 29 836,31 PLN. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu dla kredytu dla pracowników finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb mundurowych na dzień 01 czerwca 2022 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

RRSO dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym

RRSO dla kredytu EKOLOGICZNEGO, w którym całkowita kwota kredytu to 32 500,00 PLN przy oprocentowaniu zmiennym 10,11% w skali roku (tj. stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca aktualnie 6,61% + marża Banku 3,50%) i okresie kredytowania 96 miesięcy, wynosi 11,883895%. Kredyt płatny jest w następujących ratach: pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa w wysokości 550,00 PLN, następnie 93 miesięczne raty kapitałowo – odsetkowe po 502,00 PLN oraz ostatnia rata w wysokości 499,51 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 16 535,51 PLN, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 15 235,51 PLN, prowizja w wysokości 4,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 1 300,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 49 035,51 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu EKOLOGICZNEGO na dzień 01 czerwca 2022 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku.

Scroll to Top