Strona główna » Klienci indywidualni » Kredyty » Kredyt dla wybranych grup zawodowych

Kredyt dla wybranych grup zawodowych

 • okres spłaty kredytu do 5 lat
 • przy okresie kredytowania do 2 lat oprocentowanie jest STAŁE i wynosi jedynie 5,00% (w skali roku)
 • przy okresie kredytowania powyżej 2 lat oprocentowanie (w skali roku) jest zmienne uzależnione od stawki referencyjnej WIBOR 6M i stałej marży Banku która wynosi 3,50%
 • prowizja za udzielenie kredytu 2,00%
 • kwota kredytu do 10 – krotności wynagrodzenia netto
 • warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie lub założenie w naszym Banku konta osobistego ROR

Kalkulator

Dla kogo przeznaczony jest ten wyjątkowy kredyt?

Kredyt gotówkowy dla wybranych grup zawodowych udzielamy dla:

 • pracowników finansów publicznych
 • pracowników sektora bankowego
 • służb mundurowych
 • osób zatrudnionych w jednostkach publicznych (w tym między innymi do pracowników samorządu terytorialnego, urzędów skarbowych, ZUS, sądów, prokuratur, szkół a także służb mundurowych podległych MON i MSWiA)
 • emerytów i rencistów tych instytucji

Przydatne informacje

RRSO dla kredytu gotówkowy dla pracowników finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb mundurowych, w którym całkowita kwota kredytu to 32 470,59 zł przy oprocentowaniu zmiennym 3,75% w skali roku (tj. stopa referencyjna WIBOR 6M wynosząca aktualnie 0,25% + marża Banku 3,50%) i okresie kredytowania 43 miesiące, wynosi 5,387754%. Kredyt płatny jest w 41 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych po 826,00 zł oraz 1 rata w wysokości 846,50 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 3 106,32 zł, na który składa się suma odsetek za okres kredytowania 2 241,91 zł, prowizja w wysokości 2,00% od kwoty udzielonego kredytu tj. 649,41 zł, koszt prowadzenia rachunku ROR w okresie kredytowania 215,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę wynosi 35 576,91 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 6M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu gotówkowy dla pracowników finansów publicznych, sektora bankowego oraz służb mundurowych na dzień 28 maja 2021 r. Szczegóły oferty są dostępne w placówkach Banku

Do pobrania

Przewiń do góry