Strona główna » Klienci indywidualni » Kredyty » Kredyt budowlano-hipoteczny

Kredyt budowlano-hipoteczny

Z nami zrealizuj swoje marzenia o własnym domu

długi okres kredytowania – do 25 lat
niskie oprocentowanie
możliwość spłaty w ratach równych lub malejących
dla kredytów w wysokości do 100 tys. zł nie jest wymagany operat szacunkowy

Kalkulator

Wycofanie zgody na kontakt

Przeznaczenie kredytu

Inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę jako inwestora będącego właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości

budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
budowa, dokończenie budowy, wykończenie domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową),
budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,
remont i modernizacja nieruchomości mieszkaniowej realizowany przez wspólnotę mieszkaniową będącej nieruchomością zarządzaną w ramach wspólnoty, finansowany z wkładów pieniężnych zgromadzonych przez członków wspólnoty.

Inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (np. dewelopera)

budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
budowa, dokończenie budowy, wykończenie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
budowa, dokończenie budowy, wykończenie domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową),
budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania.

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego hipotecznego wynosi: 9,112095% dla następujących założeń:

całkowita kwota kredytu: 353 379,12 PLN, okres kredytowania: 243 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,51% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,61%) i marży Banku w wysokości 1,90%. Równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe: tj. 241 rat w wysokości 3 061,00 PLN każda i jedna rata (ostatnia) w wysokości 3 241,23 PLN. Łączna liczba rat: 242. Całkowity koszt kredytu 2393,614 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 387 563,11 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,25% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 417,24 PLN. Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli / wizytacji nieruchomości która będzie stanowiła przedmiot zabezpieczenia kredytu 200,00PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w całym okresie kredytowania wynosi 1 215,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny kredytowanej nieruchomości i kosztu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych kredytowanej nieruchomości gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 746 993,47 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze uzależnia przyznanie kredytu na ww. warunkach od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego hipotecznego na dzień 01 czerwca 2022 r.

Scroll to Top