Strona główna » Klienci indywidualni » Kredyty » Kredyt budowlano-hipoteczny

Kredyt budowlano-hipoteczny

Z nami zrealizuj swoje marzenia o własnym domu

 • długi okres kredytowania – do 25 lat
 • niskie oprocentowanie
 • możliwość spłaty w ratach równych lub malejących
 • dla kredytów w wysokości do 100 tys. zł nie jest wymagany operat szacunkowy

Kalkulator

Przeznaczenie kredytu

Inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę jako inwestora będącego właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 • budowa, dokończenie budowy, wykończenie domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową),
 • budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
 • dokończenie budowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 • przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania,
 • remont i modernizacja nieruchomości mieszkaniowej realizowany przez wspólnotę mieszkaniową będącej nieruchomością zarządzaną w ramach wspólnoty, finansowany z wkładów pieniężnych zgromadzonych przez członków wspólnoty.

Inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (np. dewelopera)

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 • budowa, dokończenie budowy, wykończenie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
 • budowa, dokończenie budowy, wykończenie domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową),
 • budowa, dokończenie budowy, wykończenie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się tam lokali mieszkalnych na wynajem,
 • przebudowa budynków lub lokali niemieszkalnych w celu dostosowania do potrzeb mieszkalnych,
 • remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania.

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego hipotecznego wynosi: 9,112095% dla następujących założeń:

całkowita kwota kredytu: 353 379,12 PLN, okres kredytowania: 243 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,51% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,61%) i marży Banku w wysokości 1,90%. Równe miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe: tj. 241 rat w wysokości 3 061,00 PLN każda i jedna rata (ostatnia) w wysokości 3 241,23 PLN. Łączna liczba rat: 242. Całkowity koszt kredytu 2393,614 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 387 563,11 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,25% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4 417,24 PLN. Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli / wizytacji nieruchomości która będzie stanowiła przedmiot zabezpieczenia kredytu 200,00PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w całym okresie kredytowania wynosi 1 215,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny kredytowanej nieruchomości i kosztu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych kredytowanej nieruchomości gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 746 993,47 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze uzależnia przyznanie kredytu na ww. warunkach od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego hipotecznego na dzień 01 czerwca 2022 r.

Do pobrania

Przewiń do góry