Konto walutowe

W naszym Banku Spółdzielczym otworzysz rachunek prowadzony w walutach EUR, USD i GBP.

Korzyści dla Ciebie

0 zł

otwarcie i prowadzenie rachunku

0 zł

za korzystanie z nowoczesnej bankowości elektronicznej i mobilnej

0 zł

za wpłaty i wypłaty gotówki w walucie rachunku

Podstawowe opłaty
dostęp do bankowości elektronicznej i mobilnej0zł
założenie i prowadzenie rachunku0zł
wpłata i wypłata gotówki w walucie rachunku0zł
Opłaty związane z przelewami wychodzącymi w walucie obcej (obciążenie rachunku)
przelew wewnętrzny złożony w bankowości elektronicznej0zł
przelew wewnętrzny złożony w placówce Banku5zł
polecenie przelewu SEPA* złożony w bankowości elektronicznej1zł
polecenie przelewu SEPA* złożony w placówce Banku3,50zł
polecenie wypłaty30zł
między rachunkami w różnych bankach krajowych w ramach zrzeszenia BPS15zł
realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym (w trybie pilnym) w EUR, USD, GBP120zł
zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry” od poleceń wypłaty (przy wyborze opcji kosztowej OUR)200zł
Opłaty związane z przelewami przychodzącymi w walucie obcej (uznanie rachunku)
polecenie przelewu SEPA*0zł
polecenie wypłaty20zł

*Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN
  • koszty „SHA”
  • tryb realizacji standardowy
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer)
  • Wykaz banków – uczestników SEPA

Do pobrania

Przewiń do góry