Bezpieczeństwo kart

Zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności przy przekazywaniu informacji poufnych, takich jak np. numer naszej karty, przez internet, telefon lub inne media. Kieruj się zdrowym rozsądkiem!
Poniższe rady są również przypomnieniem obowiązków każdego posiadacza karty płatniczej, wynikających w znacznej większości z przepisów polskiego prawa.

Zasady bezpiecznego korzystania z kart

Podczas transakcji kartą płatniczą nie należy tracić jej z pola widzenia. Po transakcji należy odebrać ją bez zbędnej zwłoki.

Zachowaj rozwagę przy przekazywaniu numeru karty. Nie należy udostępniać numeru karty nikomu, kto do nas dzwoni, również w sytuacji, gdy osoba dzwoniąca informuje, że jest pracownikiem banku i prosi o weryfikację informacji. Nie ma zwyczaju by firmy, a w szczególności banki – wydawcy kart – kontaktowały się telefonicznie prosząc o podanie numeru karty płatniczej. Jeżeli to my inicjujemy połączenie, również nie należy udostępniać numeru karty przez telefon, gdy nie mamy pewności, że rozmówca zasługuje na zaufanie.

Nigdy nie należy podawać informacji o karcie na stronach, które nie są bezpieczne. Np. strony z treściami pornograficznymi, kasyna internetowe lub strony nieznanych szerzej firm oferujące markowy towar po nieprawdopodobnie atrakcyjnych cenach.

Zawsze sprawdzaj czy strona, na której podajesz dane karty jest szyfrowana (adres rozpoczynający się od https://).

Jeżeli dokonujesz transakcji internetowych używaj mechanizmów wzmocnionego uwierzytelniania transakcji (np. 3D Secure) 

Korespondencja z bankiem zwierająca dane o kartach, zestawienia transakcji, czy wnioski o wydanie kart powinna być zniszczona przed ewentualnym wyrzuceniem, aby uniemożliwić osobom niepowołanym odczytanie informacji.

Nie zapisuj kodu PIN na karcie ani nie przechowuj go razem z kartą (na wypadek kradzieży portfela czy portmonetki).

Nie zostawiaj karty ani pokwitowań transakcji bez nadzoru. Przed wyrzuceniem pokwitowań transakcji zniszcz je.

Chroń swój numer karty i inne poufne kody umożliwiające dokonane transakcji (np. numer PIN, numer CVV), tak aby osoby niepowołane nie mogły wejść w jego posiadanie np. rejestrując obraz karty np. przy użyciu telefonu komórkowego z aparatem fotograficznym, kamerą video lub w inny sposób.

Należy mieć przy sobie tylko te karty, których się potrzebuje i korzysta na co dzień.

Traktuj transakcje kartowe z taką samą rozwagą jak wszystkie operacje na rachunku bankowym. Sprawdzaj wykonane operacje niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu rachunku dla kart debetowych i zestawienia transakcji dla pozostałych kart. Zachowanie pokwitowań dokonanych transakcji pozwala na ich szybką weryfikację.

Kiedy wypłacasz gotówkę z bankomatu lub płacisz używając terminalu, zasłoń klawiaturę autoryzując transakcję kodem PIN.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy jak najszybciej złożyć pisemną reklamację w naszym Banku.

Nieprawidłowe pokwitowania transakcji należy zniszczyć, a pokwitowania transakcji, które nie doszły do skutku zachować na wypadek konieczności zgłoszenia reklamacji.

Przed wyrzuceniem zniszcz wszystkie dokumenty, które zawierają pełny numer karty.

W restauracjach, gdy otrzymujesz wydruk z terminala z miejscem na wpisanie napiwku wpisz kwotę, lub przekreśl to miejsce poziomą kreską.

Nigdy nie zapisuj numeru karty w miejscu dostępnym dla niepowołanych osób (np. na pocztówce).

Dobrym pomysłem jest noszenie kart poza portfelem, najlepiej w oddzielnej zamykanej przegródce lub etui.

Nigdy nie udostępniaj kart osobom niepowołanym.

Jeśli się przeprowadzasz, nie zapomnij jak najszybciej poinformować banku, który wydał kartę, o zmianie adresu.

Nie zabieraj karty ze sobą, jeżeli jej użycie jest mało prawdopodobne, a możesz narazić się na jej utratę (np. zakupy w miejscach gdzie możesz być narażony na kradzież kieszonkową).

Jeżeli byłeś w sytuacji, która sprzyja kradzieży, sprawdź czy masz swoje karty płatnicze (np. w przedziale pociągu, gdy rozpoczynasz podróż).

Jeśli doszło do utraty karty lub osoba niepowołana poznała poufne dane (numer karty, kod CVV itp.) niezwłocznie zastrzeż kartę.

Scroll to Top