Kredyt agro

ROLNICY

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą przeznaczoną specjalnie dla Rolników:


Kursy średnie NBP
2021-12-01
EUR 4,6494 -0,73%
GBP 5,4651 -0,76%
USD 4,1051 -0,40%
CHF 4,4652 -0,53%
WIBID
2021-11-30
WIBID 3M 1,86%
WIBOR
2021-11-30
WIBOR 1M 1,70%
WIBOR 3M 2,06%
WIBOR 6M 2,38%

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Oferred Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawaie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Stopy procentowe NBP (w %)
2021-11-04
Stopa referencyjna 1,25
Stopa lombardowa 1,75
Redyskonto weksli 1,30