Rachunek bieżący dla rolników indywidualnych

Posiadaczem rachunku bieżącego dla rolników indywidualnych może być:

osoba wykonująca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

  • nakaz płatniczy podatku rolnego albo zaświadczenie z Urzędu Gminy o płaceniu podatku rolnego / zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS / decyzja ARiMR w sprawie przyznania dopłat bezpośrednichh
  • umowa dzierżawy - w przypadku, gdy obciążenia podatkowe ponosi właściciel gruntu rolnego
  • w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą rachunku rolniczego
założenie rachunku bieżącego 0 zł
prowadzenie rachunku bieżącego 5 zł / miesiąc
uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej 0 zł
korzystanie z usług bankowości elektronicznej 0 zł
wydanie karty VISA Business Debetowa 30 zł
posiadanie karty VISA Business Debetowa 2 zł / miesiąc
wpłata gotówki 0 zł
wypłata gotówki 0 zł
wypłata gotówki w bankomatach grupy BPS:
lista bezprowizyjnych bankomatów dostępna jest tutaj
0 zł
powiadomienie SMS 3 zł / miesiąc

Opłaty związane z poleceniami przelewu
  w bankowości elektronicznej w placówce banku
przelew wewnętrzny ( w tym zlecenia stałe) 0 zł 1,50 zł
polecenie przelewu ELIXIR 1,70 zł 2,70 zł
polecenie przelewu ZUS, US 1,70 zł 3,70 zł
realizacja polecenia przelewu ELIXIR w ramach zlecenia stałego 1,70 zł 2 zł
realizacja polecenia zapłaty 1zł

Korzyści z posiadania rachunku:

  • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w rachunku
  • możliwość skorzystania z innych atrakcyjnych kredytów dedykowanych wyłącznie rolnikom. Sprawdź tutaj.
  • prowadzenie rozliczeń gotówkowych
  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych
  • powiadamianie SMS-em o stanie środków na rachunku po każdej zmianie salda
  • łatwy dostęp do środków na rachunku za pomocą karty płatniczej, wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów na terenie całej Polski
  • środki gromadzone na rachunku są bezpieczne - nasz Bank posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy średnie NBP
2019-07-22
EUR 4,2480 -0,26%
GBP 4,7205 -0,35%
USD 3,7869 +0,04%
CHF 3,8571 +0,24%
WIBID
2019-07-19
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR
2019-07-19
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior