Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy

Konto karta bi

Załóż u nas ror a kartę płatniczą i dostępy do bankowości internetowej dostaniesz "od ręki"

podczas jednej wizyty w BS, na podstawie dowodu osobistego

Posiadaczem rachunku ror może być:

 • osoba fizyczna deklarująca stałe wpływy (może ona również ustanowić pełnomocników uprawnionych do dysponowania rachunkiem lub otworzyć rachunek wspólnie ze współmałżonkiem)
 • emeryt, rencista

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:

 • dowód osobisty
 • w przypadku emerytów i rencistów - ostatnia decyzja lub orzeczenie o przyznaniu świadczenia

Podstawowe opłaty:

Opłaty związane z obsługą rachunku ROR
założenie rachunku 0 zł
prowadzenie rachunku 5 zł / miesiąc
uruchomienie dostępu do bankowości elektronicznej 0 zł
korzystanie z usług bankowości elektronicznej 0 zł
wydanie pierwszej karty "niespersonalizowanej" 10 zł
wydanie pierwszej karty debetowej do rachunku 0 zł
obsługa karty debetowej 0 zł
wpłata gotówki 0 zł
wypłata gotówki w placówkach Banku i bankomatach grupy BPS: lista bezprowizyjnych bankomatów dostępna jest tutaj 0 zł
usługa bankowości telefonicznej 0 zł
usługa HCE (płatności mobilne) 0 zł
powiadamianie SMS 3 zł / miesiąc

Opłaty związane z poleceniami przelewu
  w bankowości elektronicznej w placówce Banku
polecenie przelewu wewnętrznego ( w tym zlecenia stałe) 0 zł 1 zł
polecenie przelewu 1 zł 2,50 zł
polecenie przelewu do ZUS, US 1 zł 3,50 zł
realizacja polecenia przelewu w ramach zlecenia stałego 1 zł 2 zł
opłata za polecenie zapłaty 1 zł

Korzyści z posiadania rachunku:

 • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku płatniczym bez poręczycieli
 • bankowość elektroniczna umożliwiająca dostęp do środków 24h/dobę
 • powiadamianie SMS-em o stanie środków na rachunku po każdej zmianie salda
 • łatwy dostęp do środków na rachunku za pomocą karty płatniczej, wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów na terenie całej Polski
 • wygodne płatności mobilne za pomocą usługi HCE
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach oraz koncie oszczędnościowym Efekt
 • środki gromadzone na rachunku są bezpieczne - Bank nasz posiada gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Kursy średnie NBP
2019-07-22
EUR 4,2480 -0,26%
GBP 4,7205 -0,35%
USD 3,7869 +0,04%
CHF 3,8571 +0,24%
WIBID
2019-07-19
WIBID 3M 1,52 +0,00%
WIBOR
2019-07-19
WIBOR 1M 1,64 +0,00%
WIBOR 3M 1,72 +0,00%
Stopy procentowe NBP (w %)
2015-03-04
Stopa referencyjna1,50
Stopa lombardowa2,50

kredyt senior